Kehäradan tunneli on puhkaistu

Kehäradan kahdeksan kilometriä pitkän ratatunnelin louhintatyöt ovat edenneet loppusuoralle ja viimeinen louhintaräjäytys on tehty. Nyt lentokentän alla on kahdeksan kilometriä yhtenäistä tunneliputkea molempiin suuntiin.

Kehäradan tunnelin louhinnat jaettiin neljään eri urakkaan. Kolme käynnistyi syksyllä 2009 ja neljäs keväällä 2010. Kolme urakkaa valmistuivat viime vuoden lopussa ja viimeinen Viinikkalan tunneliurakka valmistuu alkusyksystä.

Kehäradan tunneli alittaa lentoaseman alueen. Lännestä tultaessa rata laskeutuu tunneliin Katriinantien ja Tikkurilantien risteyksen koillispuolella ja nousee pintaan Ilolassa Laaksotien itäpuolelle ja Koivukylänväylän eteläpuolelle sijoittuvalla alueella.

Tunnelilouhinnat tulivat maksamaan noin 122 miljoonaa euroa ja kalliota louhittiin noin 1,5 miljoonaa kuutiota.

Urakoiden yhteenlaskettu työllistävä vaikutus työmailla on noin kolmesataa miestyövuotta.

Kehärata valmistuu vuoden 2014 lopussa.

Lisätietoja:

Liikennevirasto, vt projektipäällikkö Riitta Järveläinen, puh. 020 637 3812

Ahmainsinöörit Oy, projektipäällikkö Lauri Salmi, 040 548 3387

Ringbanans tunnel färdigborrad

Ringbanans åtta kilometer långa järnvägstunnel är snart färdigborrad och de sista sprängningarna har gjorts. Under flygplatsen finns nu ett 8 kilometer långt sammanhängande tunnelrör i båda riktningarna.

Borrningarna för Ringbanans tunnel har indelats i fyra olika entreprenader. Tre av entreprenaderna påbörjades hösten 2009 och den fjärde våren 2010. Tre entreprenader färdigställdes i slutet av förra året och den sista, Vinikby tunnelentreprenad, blir färdig tidigt i höst.

Ringbanans tunnel går under flygplatsen. Västerifrån går järnvägen ner i tunneln nordost om korsningen mellan Katrinevägen och Dickursbyvägen och kommer upp till markytan igen i Gladas, på området som finns öster om Dalvägen och söder om Björkbyleden.

Tunnelborrningarna kom att kosta cirka 122 miljoner euro och sammanlagt sprängdes cirka 1,5 miljoner kubikmeter berg.

Entreprenadernas sammanlagda sysselsättande effekt på byggplatserna är cirka 300 årsverken.

Ringbanan färdigställs i slutet av 2014.

Ytterligare information:

Trafikverket, vic. projektchef Riitta Järveläinen, puh. 020 637 3812

Ahmainsinöörit Oy, projektchef Lauri Salmi, tfn 040 548 3387

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.