Kesä kuluu siltatöissä - Kehä III:n parannushanke jatkuu tulevat kuukaudet täydellä vauhdilla

Loppukesästä 2013 alkanut Kehä III:n parannushanke on sujunut tähän mennessä mallikkaasti: työt etenevät aikataulussa ja suunnitelmien mukaan. Tulevan kesän aikana urakointi jatkuu pitkälti siltatöiden merkeissä. Hankkeen ensimmäinen etappi, Lentoasemantien ja Tikkurilantien risteysalueen valmistuminen, tullaan saavuttamaan näillä näkymin kesän jälkeen.

– Saamme Tikkurilantien ja Lentoasemantien risteysalueen uudet järjestelyt käyttöön todennäköisesti syksyn aikana, kun uuden eritasoliittymän sillat valmistuvat. Jatkossa liikenne aiemmin pahoin ruuhkautuneella Lentoasemantiellä kulkee ilman liikennevalojen aiheuttamia pysähdyksiä, mikä helpottaa erityisesti raskasta liikennettä, projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta kertoo.

Tikkurilantien ohella urakointi myös muualla Lentoasemantien alueella jatkuu pääosin siltatöin.

– Tällä hetkellä kaikki Lentoasemantien alueelle rakennettavat 16 uutta siltaa ovat työn alla, mikä näyttäytyy alueella kulkeville muun muassa näyttävinä siltamuotteina. Varsinaisia sillan valuja päästään tekemään myös Kehä III:n varrella vielä tämän vuoden puolella, Koski kertoo.

Siltatyöt ovat tuoneet Lentoasemantien alueelle useita liikenteen poikkeusjärjestelyjä, mutta tilanteeseen on odottavissa ainakin osittain helpotusta syksyn tullen, kun Kehä III:lla saadaan lisää ajokaistoja käyttöön.

– Yleisesti ottaen koko hankkeen vaikutusalueella on jouduttu tekemään poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä, kuten nopeusrajoituksen alentamisia sekä kiertoteitä, mutta tienkäyttäjät ja muut alueella liikkuvat ovat suhtautuneet niihin hyvin; haluammekin kiittää heitä kärsivällisyydestä, Koski toteaa.

Itäpäässä painottuvat pohjanvahvistustyöt

Kehä III:n itäpäässä Lahdenväylän ja Porvoonväylän välillä käynnissä ovat yhtä lailla sillanrakennus- ja korjaustyöt, minkä lisäksi alueella tehdään pohjanvahvistustöitä. Pohjanvahvistus- eli stabilointitöitä tehdään kesäaikana pääosin Kehä III:lla Hakunilan suoralla. Urakka-alueella tehdään myös massanvaihto- ja louhintatöitä. Käynnissä olevat työt ovat aiheuttaneet myös tälle alueelle monia väliaikaisia liikennejärjestelyjä.

– Kehä III:n ja Porvoonväylän liittymäkohdassa puolestaan ovat alkaneet vaikuttavan, kolmanteen tasoon rakennettavan sillan rakennustyöt. Parhaillaan tehdään siltamuotteja, jotka tulevan sillan tapaan ovat varsin näyttäviä nekin, Koski kuvaa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Antti Koski, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3546, antti.koski(at)liikennevirasto.fi

Lentoasemantien alueen urakka: Mikko Ratia, Graniittirakennus Kallio Oy, puh. 040 723 0670, mikko.ratia(at)grk.fi

Lahdenväylä–Porvoonväylä-urakka: Mikko Sipiläinen, YIT Rakennus Oy, puh. 050 390 0910, mikko.sipiläinen(at)yit.fi

Vuosina 2013–2016 Kehä III:n sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan. Työt on jaettu Lentoasemantien urakkaan ja Lahdenväylä–Porvoonväylä -urakkaan. Lentoasemantien alueen rakentaminen käynnistyi elokuussa 2013 ja Lahdenväylä–Porvoonväylä -urakan rakentaminen käynnistyi helmikuussa 2014. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2016. www.liikennevirasto.fi/keha3

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa