Kivistön aseman siltojen rakentaminen alkaa

Kehärata-projektiin kuuluvan Kivistön aseman kahta siltaa koskeva urakkasopimus on allekirjoitettu. Urakoitsija on Graniittirakennus Kallio Oy.

Sillat rakennetaan Vanhan Hämeenlinnantien ja Vanhan Nurmijärventien kohdille. Sillat ovat radan suunnassa 100 metrin pituiset ja katujen suunnassa 35 metrin levyiset.

Työt alkavat 1.8.2011 ja valmistuvat syyskuussa 2012.

Urakkahinta on  8,8 miljoonaa euroa (alv 0).

Urakkaan kuuluu myös louhintaa, josta aiheutuu ympäristöön tärinää, melua ja kivipölyä.  Raskas työmaaliikenne lisääntyy ja alueella otetaan käyttöön väliaikaisia liikennejärjestelyjä, kuten kiertotie Vanhalle Nurmijärventielle.

Pahoittelemme aiheuttamaamme häiriötä ja pyrimme tekemään työt siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.

Kehärata otetaan käyttöön vuonna 2014.

Lisätietoja: Liikennevirasto, projektipäällikkö Maija Salonen, p. 020 637 3834

Kehäradan infopuhelin 040-749 4040

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa