Länsiväylän parantamiseen tähtäävä Länsimetron liityntäyhteydet -hanke käynnistyy

Käynnistymässä oleva hanke parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta ja vähentää ruuhkia Länsiväylällä. Työt alkavat heinä-elokuussa uusien joukkoliikennekaistojen rakentamisella Espoonlahden ja Matinkylän välille. Alueen asumisviihtyisyyttä lisätään täydentämällä meluntorjuntaa ja kehittämällä kevyen liikenteen verkostoa.

Vuosina 2014 – 2015 Länsiväylää parannetaan Espoonlahden ja Matinkylän välillä monin tavoin. Hankkeeseen sisältyvä joukkoliikenneramppi Länsiväylältä Markkinakadulle avataan busseille Länsimetron aloittaessa liikennöinnin.

Espoonlahden ja Matinkylän välille rakennetaan yhtenäiset joukkoliikennekaistat molempiin ajosuuntiin Länsimetron liityntäliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Lisäkaistojen rakentaminen käynnistyy heinä-elokuussa 2014. Uusien joukkoliikennekaistojen valmistuttua yhtenäiset bussikaistat ulottuvat Espoonlahdesta Helsinkiin saakka, ja ne ovat joukkoliikenteen käytössä koko matkalla heti valmistuttuaan.

”Länsiväylän lähistön asuinalueille kantautuvaa liikennemelua vähennetään meluesteiden ja -aitojen avulla, jolloin asumisviihtyisyys lisääntyy. Alueen kevyen liikenteen verkostoa kehitetään muun muassa siten, että yhteydet Matinkylän metroasemalle paranevat”, sanoo projektipäällikkö Janne Wikström Liikennevirastosta.

Vuonna 2015 toteutettavat Gräsanlaakson tie- ja katujärjestelyiden toimenpiteet kohdistuvat pääosin Kehä II:n eteläpäähän. Tavoitteena on sujuvoittaa Länsiväylän ja Kehä II:n välistä liikennettä muuttamalla Gräsanlaakson liikennevalo-ohjattu liittymä kiertoliittymäksi. Lisäksi rakennetaan kevyen liikenteen silta Kehä II:n yli.

Länsiväylää pitkin ajaa arkisin keskimäärin 30 000–70 000 ajoneuvoa ja sitä vaivaavat pääkaupunkiseudun sisääntulo- ja ulosmenoväylille tyypilliset aamu- ja iltapäiväruuhkat. Liikennemäärien arvioidaan tulevaisuudessa vielä kasvavan ja liikenteen sujuvuuden tämän takia heikentyvän – Länsiväylän parantaminen on siis varsin perusteltua.

Rakentaminen aloitetaan joukkoliikennekaistoista

Länsimetron liityntäyhteydet -hanke toteutetaan kahtena erillisenä kokonaisurakkana, jotka ovat maanrakennusurakka ja liikenteenhallinnan rakentamisen urakka. Liikennevirasto ja Destia Oy allekirjoittivat perjantaina 11. heinäkuuta urakkasopimuksen, joka koskee hankkeen maanrakennustöitä. Liikenteenhallinnan urakka kilpailutetaan syksyllä 2014.

Maanrakennustyöt käynnistyvät joukkoliikennekaistojen rakentamisella välillä Espoonlahti–Matinkylä. Työt aloitetaan Helsingin suuntaan menevän kaistan rakentamisella.

”Tavoitteena on, että rakentamisesta koituisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Tähän pyritään muun muassa hyvällä suunnittelulla, töiden oikea-aikaisella vaiheistamisella ja kertomalla etukäteen mahdollisista häiriöistä”, kertoo työpäällikkö Jukka-Pekka Saikkonen Destia Oy:stä.

Hanke on Liikenneviraston ja Espoon kaupungin yhteishanke, ja sen kokonaiskustannusarvio on 19,9 miljoonaa euroa. Hankkeen yhteydessä toteutetaan kaupungin katu- ja kevyen liikenteen yhteyksiä 1,3 miljoonan euron arvosta.

Tiedotteen liitteenä on hankkeen yleiskartta. Hankkeen etenemistä voi seurata osoitteessa www.liikennevirasto.fi/lansivayla

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Liikennevirasto, puh. 029 534 3600, janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projekti-insinööri Marja Wuori, Liikennevirasto, puh. 029 534 3834, marja.wuori@liikennevirasto.fi

Länsimetron liityntäyhteydet -hankkeen tavoitteena on parempi Länsiväylä alueen asukkaille ja tienkäyttäjille. Toimiva meluntorjunta ja aikaisempaa kattavammat kevyen liikenteen yhteydet lisäävät alueen viihtyisyyttä. Hyvät joukkoliikenneyhteydet, sujuva liikenne ja ruuhkien helpottuminen ilahduttavat kaikkia. Hanke käynnistyy heinä-elokuussa 2014 ja se valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Bussiramppi Länsiväylältä Markkinakadulle avataan liikenteelle Länsimetron aloittaessa liikennöinnin.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia