Läntisen Lappeenrannan liikenne turvallisemmaksi

Selkäharjun eritasoliittymä valtatie 6:lla ja valtatie 13:n uusi linja Mikkelin suuntaan otetaan käyttöön tiistaina 24.8. Samaan aikaan valmistuva Selkäharjunkatu avaa paikalliselle liikenteelle reitin Lappeenrannan keskustaan.

 

 

 

 

 

 

 

– Uudet liikennejärjestelyt selkeyttävät Lappeenrannan läntisten alueiden liikennettä ja parantavat huomattavasti liikenneturvallisuutta, kuvaa Vt 6 Lappeenranta–Imatra -hankkeen projektipäällikkö Timo Kyntäjä Liikennevirastosta.

Uudet reitit jakavat ohikulkuliikenteen ja kaupungin sisäisen liikenteen selkeämmin omille liikenneväylilleen. Valtatie 6:lla muutos näkyy erityisesti sujuvampana liikenteenä.

– Liikenneturvallisuuden kannalta on hyvä, että valtatie 13:n liikenne siirtyy uudelle linjalle pois asutusalueiden ja koulun tuntumasta, sanoo Lappeenrannan kaupungin rakennushankkeista vastannut Antero Miettinen.

– Lisäksi mahdollisuudet kehittää Portin eritasoliittymän tuntumaan ja Salpausselänkadun varteen kaavoitettuja uusia työpaikka- ja liikealueita vauhdittuvat.

Nykyisen Mikkelintien liittymä valtatie 6:lle jää pois käytöstä. Ajoyhteys vanhaa Mikkelintietä uudelle valtatie 13:n linjalle katkeaa Teletaipaleen sillan korjaamisen ajaksi. Kevyt liikenne ja aluksi bussiliikenne on kuitenkin kohdassa sallittu. Toistaiseksi käytössä ovat pysäkit Rutolan kohdalla, uudet bussipysäkit tulevat nykyisen Mikkelintien ja Selkäharjunkadun risteykseen.

Selkäharjunkatua suoraan keskustaan

Tiistaina otetaan käyttöön myös Portin eritasoliittymän ja vanhan Mikkelintien yhdistävä Selkäharjunkatu, jonka on rakennuttanut Lappeenrannan kaupunki. Uuden keskustayhteyden uskotaan sujuvoittavan kaupungin sisäistä liikennettä ja lyhentävän matka-aikoja. Turvallinen kevyen liikenteen reitti lisää työmatkapyöräilyn houkuttelevuutta.

Rakennustyöt Selkäharjunkadun ja nykyisen Mikkelintien risteyksessä voidaan aloittaa vasta, kun liikenne siirtyy Mikkelintien uudelle linjalle. Samaan liittymään yhdistyvät Selkäharjunkadun ja nykyisen Mikkelintien lisäksi Salpausselänkatu, Alarinteenkatu ja toisessa vaiheessa Karjakatu. Risteysalueen rakentaminen kestä noin kaksi viikkoa, ja käytössä on koko rakennustöiden ajan kavennettu ajorata. 

Tärkeä uusi eritasoliittymä

Selkäharjun eritasoliittymä on yksi Vt 6 -hankkeen ensimmäisen vaiheen merkittävimmistä kohteista. Eritasoliittymän myötä poistuu käytöstä ruuhkainen Mikkelintien risteys, joka on ollut valtakunnallisestikin vertaillen erittäin vaarallinen. Eritasoliittymään tulee Yllikkälän suunnasta uusi tieyhteys, joka nopeuttaa kulkua alueelta valtatie 6:lle.

Selkäharjun eritasoliittymän rampit valmistuivat hankkeen alkuvaiheessa, ja ne olivat kiertotiekäytössä risteyssillan rakentamisen ajan. Eritasoliittymän risteyssillat otettiin käyttöön elokuussa 2009. Eritasoliittymä valmistuu ja otetaan kokonaisuudessaan käyttöön samaan aikaan valtatie 13:n uuden linjan kanssa. Myös opasteet valtatie 6:lla ja 13:lla ovat valmiina, kun eritasoliittymä avataan.

Valtatie 13:lla jatketaan sen sijaan vielä viimeistelytöitä, jotka vaikuttavat liikenteeseen. Nopeusrajoitus uudella valtatie 13:n linjalla on 60–80 kilometriä tunnissa.

 

Vt 6 Lappeenranta–Imatra -hankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt ja kuvamateriaalit tiedotusvälineiden käyttöön löytyvät osoitteesta www.kuutostie.fi. 

Lappeenrannan kaupungin katurakennushankkeet on esitelty sivulla www.lappeenranta.fi > kadut ja liikenne.

 

Lisätietoja:        

Timo Kyntäjä, projektipäällikkö, Vt 6 Lappeenranta–Imatra -hanke, Liikennevirasto, Tieosasto, puh. 040 726 8088

Antero Miettinen, hankevastaava, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 561 2272

Veikko Sahlman, projektipäällikkö, Työyhteenliittymä VT6, puh. 0400 274 421

 

Liitteet:            

Kartta Selkäharjun alueen liikennejärjestelyistä

Kartta Selkäharjunkadun ja Salpausselänkadun risteyksen liikennejärjestelyistä

 

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa