Liikennejärjestelyjä Suikkilantiellä 2.–4.10.2013

Turun Satamayhteys urakkaan kuuluvan Pansiontien tasoylikäytävän parannustyöt ovat alkaneet. Töiden edetessä tehdään keskiviikkona 2.10 Suikkilantien ja Pansiontien liittymässä kaistajärjestelyjä Suikkilantien uuden ajoradan käyttöönottamiseksi.

Samassa yhteydessä asetetaan Pansiontien liittymän liikennevalot toimimaan vilkkuvaloilla ja merkkiopastuksella noin kahden viikon ajaksi johtuen uusien liikennevalojen rakennustöistä. Alueen autoilijoita varoitetaan liittymän mahdollisesta ajoittaisesta ruuhkautumisesta töiden aikana. Suikkilantielle kääntyvän liikenteen osalta liittymä on kierrettävissä Rautatehtaankaudun kautta ja tätä reittiä suositellaan käytettäväksi varsinkin vuorokauden vilkkaimpina aikoina.

Jyrkkälän alueella Suikkilantien ajoradat ovat kokonaisuudessan valmistumassa, ja tämän viikon loppupuolella suoritetaan Jyrkkälän molemmissa liittymissä viimeisiä päällystystöitä. Alueella autoilevia pyydetään noudattamaan varovaisuutta ja varautumaan kaistajärjestelyihin. Uusi kevyenliikenteen alikulkukäytävä Jyrkkälässä on otettu käyttöön jo aikaisemmin ja urakoitsija toivoo ihmisten löytävän uuden reitin pysäkille ja nuorisotalolle entistä paremmin ajoratojen vaarallisten ylitysten vähentämiseksi.

LISÄTIETOJA

TYL Satama, projektipäällikkö Janne Ilmonen, p. 0500 956 278, janne.ilmonen@grk.fi
Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää p. 0295 34 3608,
juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
Turun kaupunki, projektipäällikkö Janne Laine, p. 050 464 8681,
janne.laine@turku.fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie - valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupunkikadusta maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama. www.liikennevirasto.fi/suikkilantie

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.