Liikennejärjestelyt muuttuvat Suikkilantiellä

Suikkilantien parannustyöt ovat tierakenteiden osalta valmistumassa ja liikennejärjestelyt muuttuvat uusien väylien käyttöönottojen myötä. Suikkilan eritasoliittymässä Sataman suunnasta tuleva, valtatielle 8 kääntyvä liikenne ohjataan perjantaina 15.11.2013 käyttämään uutta silmukkaramppia ja kääntyminen Suikkilantieltä vasemmalle ei ole enää mahdollista. Muutokset esitetty oheisella kartalla.

Liikennevalot pyritään koko urakka-alueella ottamaan käyttöön marraskuun aikana. Tämän jälkeen uusia kaistoja molempiin ajosuuntiin avataan urakka-alueella käyttöön viimeistelytöiden valmistumisen mukaan.


LISÄTIETOJA: www.liikennevirasto.fi/suikkilantie

TYL Satama, projektipäällikkö Janne Ilmonen, p. 0500 956 278, janne.ilmonen@grk.fi
Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää p. 029 534 3608, juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
Turun kaupunki, projektipäällikkö Janne Laine, p. 050 464 8681, janne.laine@turku.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie - valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupunkikadusta maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama.


Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia