Liikennevirasto edistää inframallintamisen käyttöönottoa

Liikennevirasto edellyttää Inframodel 3 -tiedonsiirtoformaatin käyttämistä kaikissa 1.5.2014 jälkeen käynnistyvissä suunnittelu-, toteutus- ja parantamishankkeissa. Inframodel 3 -vaatimus korvaa voimassa olevan inframodel 2 -vaatimuksen. Taitorakenteissa tiedonsiirron formaattivaatimuksena on IFC. Näiden lisäksi toimitaan Liikenneviraston voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Hankesuunnittelussa lähtötiedot jäsennellään 1.5.2014 jälkeen käynnistyvissä hankkeissa InfraFINBIM -lähtötietomalliohjeen mukaisesti. Jäsentelyllä tarkoitetaan tiedon harmonisointia ohjeessa esitetyllä yhtenäisellä tavalla.

Liikenneviraston johto on sitoutunut edistämään inframallintamisen käyttöönottoa. Vuoden 2014 aikana laaditaan tavoitekuvaus inframallintamisen asteittaisesta käyttöönotosta Liikennevirastossa. Lisäksi asettamme pienempiä välitavoitteita, joiden avulla tuetaan inframallintamiseen siirtymistä. Mallintaminen tulee olemaan mukana virastomme tulostavoitteissa.  

Inframodel 3- sekä lähtötietomallivaatimukset koskevat Liikennevirastoa ja ELY-keskuksia.

Lisätietoa

Tiina Perttula, tietomallinnuksen kehittämispäällikkö, Liikennevirasto, p. 040 517 6789

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.