Liikennevirasto muistuttaa Jyrkkälän alikulkukäytävän käytöstä - tien ylittäminen vanhasta paikasta ei ole turvallista

Suikkilantien parantamishankkeeseen kuuluvaan Jyrkkälän liittymään valmistui syyskuussa uusi alikulkukäytävä, joka korvasi työmaata varten rakennetun suojatien. Liikennevirasto muistuttaa, että Suikkilantien ylittäminen entisestä kohdasta ei ole enää turvallista.

– Toivomme kaikkien kevyen liikenteen kulkijoiden käyttävän liikennesääntöjen mukaisesti alikulkukäytävää. Alueella on havaittu vaarallisia kadunylityksiä, vaikka työnaikainen suojatie ei ole enää käytössä. Erityisesti lapset seuraavat muiden esimerkkiä, Liikenneviraston projektipäällikkö Juha Sillanpää muistuttaa.

Entiselle ylityspaikalle on harkittu aitoja, mutta ne ovat helposti kierrettävissä. Risteykseen tullaan asentamaan lähipäivinä muistutuskyltti kevyen liikenteen käyttäjille.

Jyrkkälän kohdan liittymä valmistui syyskuussa, jolloin avattiin uusi Suikkilantien ali johtava kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Jyrkkälän liikennevalot otetaan käyttöön joulukuussa yhdessä muiden Suikkilantien uusien liikennevalojen kanssa.

LISÄTIETOJA

Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää p. 0295 34 3608, juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
Turun kaupunki, projektipäällikkö Janne Laine, p. 050 464 8681,
janne.laine@turku.fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie - valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupunkikadusta maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama. www.liikennevirasto.fi/suikkilantie

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia