Liikennevirasto myöntää lisäaikaa jäänmurtajahankinnassa

Liikenneviraston uuden jäänmurtajahankinnan tarjouskilpailussa mukana olevien telakoiden rahoitusjärjestelyjen keskeneräisyyden vuoksi Liikennevirasto myöntää tarjousten jättämiselle lisäaikaa keskiviikkoon 22.1.2014 saakka.

Lisätietoja:

talvimerenkulkuyksikön päällikkö Jarkko Toivola, p. 029 534 3327

Trafikverket förlänger anbudstiden för isbrytarupphandlingen

Trafikverket förlänger anbudstiden för isbrytarupphandlingen till onsdagen 22.1.2014, eftersom varven som deltar i anbudsgivningen ännu har oklara finansieringsarrangemang.

Ytterligare information:

Chef för vintersjöfartsenheten Jarkko Toivola, tfn 029 534 3327

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.