Lumisadetta luvassa edelleen – liikkujilta toivotaan varovaisuutta ja ennakointia

Ilmatieteen laitoksen ennustuksen mukaan tänään tiistaina 23. helmikuuta Etelä- ja Itä-Suomeen leviää lumisadealue. Autoilijoita ja muita tielläliikkujia kehotetaan erityiseen valppauteen. Vaikeat sääolosuhteet vaikeuttavat junaliikennettä edelleen koko maassa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla. Osa junavuoroista on peruttu kokonaan. Myös kovan tuulen varoitus on annettu Suomenlahdelle ja Pohjois-Itämerelle, jossa on myös voimassa jäätämisvaroitus.

Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa lumipyryn sekä pöllyävän lumen vuoksi. Ajokeli on huono tai muuttuu huonoksi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa lumisateen sekä pöllyävän lumen vuoksi. Huomioi olosuhteet Liikennevirasto kehottaakin tielläliikkujia huomioimaan talvisen kelin vaikutukset liikenteeseen. Huonontuvat keliolosuhteet edellyttävät erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Ennakointi kannattaa: ajo nopeuden madaltaminen, turhien ohittelujen välttäminen sekä riittävien turvavälien pitäminen parantavat liikenteen turvallisuutta. Myös kova pakkanen on syytä ottaa huomioon matkaa suunniteltaessa. Ennakointi on tarpeen myös rautatieliikenteessä. VR ajaa lähi- ja kaukoliikenteen vuoroja poikkeusaikataulujen mukaan. Etelä- ja itäosissa Suomea on kuluvana talvena ollut selvästi tavanomaista kylmempää, mutta ei kuitenkaan poikkeuksellisen kylmää. Viimeksi kuluneen 50 vuoden ajalta tarkasteltuna tämä talvi on Lappia lukuun ottamatta 10 kylmimmän joukossa. Viimeksi yhtä kylmiä tai kylmempiä talvia on koettu 1980-luvulla. Lunta on harvinaisen paljon koko etelärannikolla, mutta muualla maassa lumimäärä on tavanomaisempi. Haasteita väylänpidolle Liikenneviraston tehtävänä on varmistaa ja taata vastuullaan olevien väylien ylläpito, kehittäminen ja kunnossapito. Liikennevirasto tilaa palvelut eri urakoitsijoilta ja palvelujen tuottajilta. Runsas lumentulo ja kirpeät pakkaskelit aiheuttavat haasteita väylänpidolle. Liikennevirasto varautuu talviolosuhteisiin hyvällä talvikunnossapidolla. Teiden kunnossapito vaatii kuitenkin oman aikansa, mikä tielläliikkujien on syytä ottaa huomioon. Rautatieliikenteessä lumisateeseen on varauduttu lisäämällä kunnossapidon miehitystä ja aurauskalustoa. Myös liikenteenohjauksessa ja matkustaja-informaatiota antavassa infokeskuksessa on lisähenkilöitä. Merellä kova tuuli saa jääkentän tiivistymään, uomat umpeutumaan ja aiheuttaa jääkenttään puristusta. Meriliikenne Suomen satamiin vaikeutuu ja suurin osa aluksista tarvitsee jäänmurtajan avustusta. Myös luotsaus rannikkoväylällä hidastuu näkyvyyden heikentyessä. Luotsin saaminen aluksiin vaikeutuu ja liikenne ruuhkautuu. Keskisellä ja itäisellä Suomenlahdella avustavat Voima, Sisu ja Nordica ja Utön edustalla tarvittaessa jäänmurtaja Zeus. Ajantasaista tietoa Sääennusteita kannattaa seurata jo etukäteen ja tarkastaa ajantasaiset kelitiedot tekstitelevision sivuilta 410–413. Vinkkejä matkantekoon saa myös Liiken-neviraston Internet-sivujen, www.liikennevirasto.fi/alk, ajantasaisista kamerakuvista sekä keli- ja häiriötiedoista. Sivuilla on myös tietoa manner-Suomen jää-teiden käytettävyydestä ja ajo-ohjeista sekä paljon ajankohtaista ja hyödyllistä talviajoon liittyvää tietoa. VR tiedottaa osoitteessa www.vr.fi junaliikenteen aikatauluista.

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit