Maantie 148:n parannustyöt Keravan kohdalla alkavat kesäkuussa

Maantie 148:n parannushanke Keravan kohdalla käynnistyy tulevana kesänä. Tavoitteena on poistaa ruuhkia pahoin kuormittuneelta maantieltä sekä sen liittymistä. Rakennustöiden etenemistä ja niiden vaikutuksia alueen liikennejärjestelyihin voi seurata parannushankkeen verkko- ja Facebook-sivulla.

Tällä hetkellä parannushanke on urakkakyselyvaiheessa ja varsinaiset rakennustyöt alkavat urakoitsijan valinnan jälkeen kesäkuussa. Ensimmäisenä töiden on suunniteltu käynnistyvän Alikeravantien risteysalueella.

Rakennustyöt tulevat aiheuttamaan muutoksia hankealueen liikennejärjestelyihin. Koska maantie 148 on vilkkaasti liikennöity, on väistämätöntä, että rakentamisen aikana käytössä on kiertoteitä ja nopeusrajoituksia joudutaan paikoin alentamaan.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt toteutetaan niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Tiellä liikkujilta toivotaan malttia ja alennettujen nopeusrajoitusten noudattamista, jotta liikenteen kulku sujuisi turvallisesti järjestelyistä huolimatta. Alennettujen nopeusrajoitusten noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää myös rakentamisen turvallisuuden kannalta.

Liikennejärjestelyistä sekä töiden etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.liikennevirasto.fi/mt148 sekä hankkeen Facebook-sivulla, www.facebook.com/mt148.

Uusia lisäkaistoja ja kevyen liikenteen alikulkuja

Käynnistyvässä hankkeessa maantie 148:tä parannetaan Savion eritasoliittymän ja Lahdentien välisellä tieosuudella maantielle ja sen liittymiin rakennettavien lisäkaistojen avulla. Alikeravantien liittymäalueelle rakennetaan alikulkukäytävät kevyelle liikenteelle, Lisäksi rakennetaan melusuojauksia. Myös tieosuuden valaistus sekä kaikkien liittymien liikennevalot uusitaan.

Ruuhkien vähentämisen lisäksi toimenpiteillä parannetaan liikenneturvallisuutta varsinkin kevyen liikenteen osalta. Erityisesti kevyen liikenteen siirtäminen ajoneuvoliikenteen kanssa eri tasoon kahden alikulkukäytävän avulla nostaa sen turvallisuustasoa.

Hanke lukuina:

  • Parannettava osuus noin 2,5 kilometriä
  • Siltoja kolme kappaletta, joista kaksi alikulkukäytäviä ja yksi vesistösilta
  • Melusuojauksia noin 1,2 kilometriä
  • Keravan kaupungin, Sipoon kunnan ja valtion yhteisrahoitteinen hanke, jonka kustannusarvio 18,5 miljoonaa euroa
  • Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2015
  • Hanke valmistuu syksyllä 2016

Lisätietoja:
projektipäällikkö Riitta Parviainen, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3034, riitta.parviainen(at)liikennevirasto.fi

Maantie 148:n parannushankkeessa Tuusulasta Keravan kautta Sipooseen johtavaa maantietä parannetaan Keravan kohdalla maantielle sekä sen liittymiin rakennettavien lisäkaistojen avulla. Hanke toteutetaan Liikenneviraston, Keravan kaupungin ja Sipoon yhteisrahoitteisena hankkeena.  www.liikennevirasto.fi/mt148, www.facebook.com/mt148

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.