Malmikuljetusreitin suunnittelu Pajalasta Kemiin lopetetaan

Kaivosyhtiö Northland Resources AB on valinnut Ruotsin Pajalan kaivoksen rautamalmin kuljetussatamaksi Narvikin sataman.  Esillä ollut vaihtoehto malmin kuljettamisesta Kemin kautta ei näin ollen toteudu. Malminkuljetusreitin suunnittelu Pajalasta Kemiin päättyy eikä ensi vuoden valtion talousarvioesityksessä olevaa hanketta toteuteta.

Liikennevirasto on selvittänyt yhdessä kaivosyhtiön ja Ruotsin valtion kanssa tehokkainta kuljetusreittiä 5 miljoonan tonnin vuotuisille rautamalmikuljetuksille. Pajalan ja Kemin välisen yhteyden suunnittelu on painottunut liikenteellisiin selvityksiin sekä ratayhteyksien ja Kemin sataman meriväylän yleissuunnitteluun. Tähän mennessä on tehty erilaisia ympäristöselvityksiä ja pohjatutkimuksia, jotka ovat käytettävissä muita yhteysvälin kehittämistarpeita suunniteltaessa.

Radan päällysrakenteen peruskorjaus Kemistä Kolariin on käynnissä ja valmistuu vuonna 2011. Samassa yhteydessä poistetaan rataosan tasoristeyksiä. Yli 300 tasoristeyksestä käyttöön jää noin 110. Tämä peruskorjaus on välttämätön radan huonon kunnon vuoksi ja perustuu ratayhteyden henkilöliikenteen ja puukuljetusten tarpeisiin. Peruskorjauksessa tehdään vain välttämättömät radan liikenteen edellyttämät korvausinvestoinnit.

Lisätietoja:
pääjohtaja Juhani Tervala, p. 020 637 3001
johtaja Kari Ruohonen, p.  020 637 3831.

Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.