Mediakutsu: Tieliikennekeskuksen ja pelastuslaitoksen tiedotustilaisuus Tampereella 11.2.2015 klo 10.00

Liikenneviraston Tampereen tieliikennekeskus ja Tampereen kaupungin liikenteenhallintakeskus ovat muuttaneet tammikuussa 2015 samoihin tiloihin Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tilanne- ja johtokeskuksen kanssa. Muuton myötä Tampereen tieliikennekeskus ja pelastuslaitos pystyvät entisestään tiivistämään yhteistyötään. Näin laaja liikenneohjauksen ja pelastustoimen yhteistyö on valtakunnallisesti ainutlaatuista.

Liikenneviraston Tampereen tieliikennekeskus ja Tampereen kaupungin liikenteenhallintakeskus ovat muuttaneet uusiin tiloihin tammikuussa 2015. Samoissa tiloissa toimii Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tilanne- ja johtokeskus. Muuton myötä Tampereen tieliikennekeskus ja pelastuslaitos pystyvät entisestään tiivistämään yhteistyötään. Näin laaja liikenteen ohjauksen ja pelastustoimen yhteistyö on valtakunnallisesti ainutlaatuista

Uudet tilat tehostavat toimintaa ja mahdollistavat paremman viranomaisyhteistyön. Tieliikenteen yhteinen tilannekuva parantaa molempien tahojen toimintamahdollisuuksia varauduttaessa haastaviin liikenneolosuhteisiin tai toimittaessa onnettomuustilanteessa. Samoin esimerkiksi valmisteilla olevan Rantatunnelin ohjausta tullaan hoitamaan uusista tiloista käsin. Valmistuessaan Rantatunneli tulee olemaan Suomen pisin maantietunneli.

Liikenneviraston Tampereen tieliikennekeskuksen ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen uusia tiloja sekä viranomaisten välistä yhteistyötä esitellään Tampereella 11.2.2015 klo 10.00–11.00 järjestettävässä tiedotustilaisuudessa osoitteessa Käpytie 50 (kartta liitteenä).

Tervetuloa!

Ohjelma:

Tilaisuus alkaa kello 10.00.
- tervetuloa, pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen Pirkanmaan pelastuslaitos
- tervetuloa, liikennekeskuspäällikkö Marketta Udelius, Liikennevirasto

Pelastuslaitoksen ja tieliikennekeskuksen toiminnan esittely:

- viestipäällikkö Tarja Pesonen Pirkanmaan pelastuslaitos
- palopäällikkö Ari Vakkilainen Pirkanmaan pelastuslaitos
- liikennekeskuspäällikkö Marketta Udelius, Liikennevirasto

Uusien tilojen esittely ja kahvitarjoilu

Ilmoittautuminen

Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittautumaan sähköpostilla osoitteeseen veijo.kajan@tampere.fi tulostasi maanantaihin 9.2.2015 klo 15.00 mennessä.

Liikenneviraston tieliikennekeskukset Suomessa

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Liikenneviraston tieliikennekeskuksen vastuulle kuuluvat liikenteen ja kelinseuranta, ajantasaisen tilannekuvan ylläpito, liikenteen ohjaaminen, häiriönhallinta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja tienpidon tukeminen. Toiminnassa korostuvat häiriötilanteiden ennaltaehkäisy, häiriöiden vaikutusten minimointi, proaktiivinen liikenteenohjaus sekä turvallisuusnäkökohdat.

Tieliikennekeskuksen vastuulla on myös erityiskohteiden seuranta ja operatiivinen ohjaus. Tällaisia erityiskohteita ovat mm. tietunnelit ja avattavat sillat.

Tieliikennekeskus tiedottaa tieliikenteen häiriötilanteista. Tieliikenteen häiriötilanteet voidaan karkeasti jakaa kahdenlaisiin häiriöihin, ennakoituihin ja ennakoimattomiin. Tieliikenteen häiriönhallinnan tavoitteena on viranomaisten välisen yhteistyön tehostaminen tieliikenteen häiriötilanteissa. Liikenneviraston kanssa yhteistyössä toimivia viranomaisia ovat hätäkeskus, pelastuslaitos ja poliisi.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tilanne- ja johtokeskus

Pirkanmaan pelastuslaitoksen Tilanne- ja johtokeskus on toimintayksikkö, joka palvelee ympärivuorokautisesti pelastuslaitoksen asiakkaita ja henkilökuntaa sekä Pirkanmaan kuntia. Tilanne- ja johtokeskus ja tuottaa tietoja turvallisuuden tilannekuvaan Pirkanmaalla sekä hoitaa pelastustoimintaan liittyviä tukitoimintoja. Sieltä voidaan tarvittaessa tavoittaa pirkanmaalaisten kuntien avainhenkilöt ympäri vuorokauden.

Tilanne- ja johtokeskuksesta johdetaan osaltaan myös pelastuslaitoksen operatiivista toimintaa kentällä tapahtuvan johtamisen lisäksi, ja huolehditaan toiminnan suunnittelusta päivittäisistä onnettomuuksista aina suuronnettomuuksiin saakka.

Lisätiedot:

Liikennekeskuspäällikkö Marketta Udelius, Liikennevirasto p. 0400 734 040

Viestipäällikkö Tarja Pesonen, Pirkanmaan pelastuslaitos p. 0400 621 303

--------------------------

www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Fiksut väylät ja älykäs liikenne - sinua varten.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa

Liitteet & linkit