Missä mennään Uudenkaupungin meriväylähankkeessa? Uusi avoin nettipalvelu kertoo ruoppausurakan etenemisestä reaaliajassa

Uudessa nettipalvelussa jaetaan reaaliaikaista tietoa ruoppausurakan etenemisestä. Palvelu on kaikille avoin ja sen tarkoituksena on palvella erityisesti Uudenkaupungin väylän alueen kalastajia, huviveneilijöitä sekä muita hankkeesta kiinnostuneita.

Karttapalvelun avulla voi seurata reaaliaikaisesti työyksikön ja hinaajan sijaintia merikartalla. Ruopattavat kohteet sekä niiden valmiustila ovat esitettyinä kartalla erillisillä väreillä. Myös meriläjitysalueet on sijoitettu kartalle helposti erottuvalla värillä.

Palveluun pääset tästä linkistä: http://maps.ramboll.fi/uki_vaylan_syventaminen/

Perustietoa Uudenkaupungin meriväylähankkeesta

Hanke käsittää Uudenkaupungin nykyisen 10,0 metrin väylän 12,5 metriin syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt.

Ruopattava Uudenkaupungin väylä on 41 km pitkä joka alkaa Sandbäckin loiston pohjoispuolelta ja jatkuu Isokarin eteläpuolitse Uudenkaupungin saariston läpi Yara Suomi Oy:n satamaan. Ruoppaustöitä jatketaan Isokarin luoteispuolelta maanruoppaus ja kalliolouhintatöillä.

Hankkeen toteutukseen liittyvät myös Uudenkaupungin sataman (Yara Suomi Oy:n satama) syvennystyöt sekä laitureiden parantaminen, josta vastaa Yara Suomi Oy. Hankkeen tilaajina toimivat Liikennevirasto, Uudenkaupungin Satama Oy sekä Yara Suomi Oy.

Ruoppaustyön arvioitu kesto on vuoden 2014 loppuun. Töitä tehdään 24h/vrk/7pv/viikko.

Hankkeella on lainvoimainen vesilupa ruoppaus- ja läjitystöille sekä ympäristölupa pilaantuneiden maiden sijoittamiselle Yara Suomi Oy:n satamaan meriympäristöstä eristettyyn läjitysaltaaseen.

Hankkeen rakennuttaja- ja valvontakonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Ruoppausurakoitsijana toimii Wasa Dredging Oy Ltd.

Lisätietoa:

http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/kaynnissa/uudenkaupungin_merivayla

Projekti-insinööri Seppo Paukkeri, puh. 029 534 3361, seppo.paukkeri@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.