Mitä on pinnan alla? Karilleajoja ehkäistään syvyysmittaustietojen avulla

Syvyysmittauksissa katsotaan pintaa syvemmälle, aina pohjaan asti. Liikennevirasto selvittää tällä hetkellä vesistöjen syvyyksiä muun muassa Saimaalla, Selkämerellä Porin pohjoispuolella ja Kokkolan edustalla. Syvyystietoja käytetään merenkulun turvallisuuden kehittämiseksi. 

Pinnan alla piilevät matalikot ja vaaralliset kivet löydetään syvyysmittauksissa. Tarkat syvyystiedot ovat elintärkeitä kauppamerenkululle ja sitä kautta koko Suomen taloudelle. Suomen ulkomaankaupan kuljetuksista noin 85 % kulkee meritse ja kuljetusten turvallisuuden eteen tehdään kaikki voitava. Syvyysmittauksille on myös kansainväliset velvoitteet.

”Suomi on sitoutunut muiden Itämeren maiden tavoin siihen, että kauppamerenkulun käytössä olevat merialueet ja reitit on peittävästi ja turvallisesti mitattu. Suomenlahti on jo mitattu, mutta Selkämerellä ja Perämerellä on vielä joitakin alueita, joiden syvyysmittaus on kesken”, kertoo Liikenneviraston merenmittaustietojen hallintayksikön päällikkö Seppo H. Mäkinen.

Myös veneilijät hyötyvät tarkoista syvyystiedoista, sillä mittauksista saatuja tietoja käytetään merikarttojen aineistona. Ajantasaiset merikartat auttavat veneilijöitä välttämään karilleajot. Merikarttojen lisäksi kerättyjä syvyystietoja käytetään muun muassa vesiväylien suunnittelussa ja kunnossapidossa sekä tieteellisen tutkimuksen aineistona.

Syvällistä mittaamista

Syvyysmittaukset tehdään ääniaaltojen avulla. Aluksessa kiinni oleva mittauslaite lähettää viuhkana pohjaan ääniaaltoja, jotka tulevat pohjaan osuttuaan kaikuna takaisin laitteeseen.

”Mittauslaite on yksinkertaistettuna kuin yksi kaiutin ja monta mikrofoonia”, kertoo Liikenneviraston Jyrki Mononen.

Mononen toteaa, että syvyysmittaajien tulee olla perillä myös äänennopeuden vaihteluista vedessä sillä veden eri kerrokset vaikuttavat äänennopeuteen. Asiat, jotka vaihtelevat eri syvyyksissä ovat muun muassa lämpötila, meriveden suolaisuus ja paine. Mittausten tarkkuuden vuoksi on oleellista tietää ja huomioida tarkasti nämä muuttujat.

”Mittausmenetelmät ovat kehittyneet huomattavasti ja uusilla laitteilla voidaan tarkasti selvittää, missä pohja todella sijaitsee. Mittarit ovat niin tarkkoja, että 10 metrin syvyydessä olevan maitopurkin kokoisen kiven voi nähdä datasta”, kertoo mittausaluksen luotauspäällikkö Jarkko Moberg Meritaito Oy:stä.

Mittausmenetelmien kehityksen myötä pohjasta voi löytyä yllätyksiä, joita ei ole aikaisemmissa mittauksissa huomattu. Moberg kertoo, että toisinaan löydetään vaarallisia matalikkoja ja niistä tiedotetaan merenkulkijoille sekä annetaan tarvittaessa varoitus virallisten tiedotuskanavien kautta. Mittauksissa on löydetty myös vanhoja hylkyjä, autoja ja muita veteen kuulumattomia tavaroita.

Taustatietoa

Syvyysmittauksia tehdään tällä hetkellä Saimaalla, Selkämerellä Porin pohjoispuolella ja Kokkolan edustalla. Nämä edellä mainitut mittaukset ovat valmiita syyskuun loppuun mennessä. Syvyysmittauksia tehdään myös Haminan edustalla. Sköldvikissä ja Kalkkirannassa mittaukset alkavat myöhemmin ja ne tulevat kestämään muutamista päivistä muutamiin viikkoihin.

Mittaustyötä suorittavat alukset ajavat ennalta määrätyn reitin mukaisesti ja siksi niiden ohjailukyky on rajoitettu. Mittaustöistä varoittaa veneen mastossa vilkkuva valkoinen valo sekä päivämerkit. Veneilijöitä pyydetään välttämään liikkumista alusten läheisyydestä ja voimakkaan aallokon aiheuttamista.

Mittausalueiden kalastajia pyydetään merkitsemään pyydyksensä näkyvästi ja asianmukaisesti. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota verkkojen hyvin näkyvään merkintään molemminpuolisten vahinkojen välttämiseksi.

Mittaukset toteuttaa valtion omistama yhtiö Meritaito Oy.

Syvyysmittauksiin liittyviä kuvia on ladattavissa Liikenneviraston Flickr-sivuilta: https://www.flickr.com/photos/liikennevirasto/sets/72157646341150281/

Lisätietoja:

Jyrki Mononen, toimistoinsinööri, puh. 029 534 3419

Seppo H. Mäkinen, merenmittaustietojen hallintayksikön päällikkö, puh. 029 534 4320

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.