Mittava sillan siirtotyö Espoonlahdella

Espoonlahdessa kantatie 51 sillalla on käynnissä mittava sillan siirtotyö. Teräsbetonikantista teräspalkkisiltaa siirretään 1,4 metriä pohjoiseen, jotta uudelle paikallisliikenteen käyttöön tulevalle sillalle saadaan enemmän tilaa. Sillan siirrosta ei aiheudu haittaa liikenteelle.

”Espoonlahden siltatyöt ovat edenneet vanhan kantatie 51 sillan siirtotöiden aloittamiseen. Silta on suljettu jo heinäkuussa liikenteeltä ja liikenne on siirretty Espoonlahden yli kulkevalle uudelle sillalle”, sanoo Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Hietaniemi.

”Kyseessä on mittava projekti. Sillan siirto on yksi isoimmista, ellei jopa isoin tunkkien avulla siirrettävä silta Suomessa. Sillan siirtopaino on 2,2 miljoonaa kiloa”, kertoo Destian projektipäällikkö Jukka-Pekka Saikkonen.

Sillan siirtovalmistelut aloitettiin kuukausi sitten ja varsinainen siirto vie noin kaksi viikkoa. Siirto toteutetaan hydraulitunkeilla, jotka nostavat sillan paikoiltaan yhtäaikaisesti. Siltaa siirretään vaakatasossa 1,4 metriä pohjoiseen noin senttimetrin minuutissa. Siirto työllistää koko ajan vähintään 5–6 työmiestä ja useita sukeltajia.

Työt Espoonlahdella jatkuvat läpi syksyn

Nyt siirrettävän vanhan kantatie 51 sillan ja Vanhan Muulon sillan välissä jatkuvat uuden paikallisliikenteen käyttöön tulevan sillan rakennustyöt. Vanhalla Muulon sillalla joudutaan ajoittain sulkemaan lyhytaikaisesti toinen ajokaista rakennusmateriaalien nosto- ja betonointitöiden takia. Liikennettä ohjataan käsiohjauksella ja työt suoritetaan ruuhka-ajan ulkopuolella.

Vuoden 2013 syksyllä valmistuva kantatie 51:n Kirkkonummi–Kivenlahti välin parannushanke lisää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Kantatie muun muassa muutetaan moottoritieksi 10,2 kilometrin matkalta ja liittymäliikennettä parannetaan.

Lisätietoja:
Jukka Hietaniemi, Liikennevirasto, projektipäällikkö, p. 0400 422 251, jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi
Jukka-Pekka Saikkonen, Destia Oy, projektipäällikkö, p. 040 559 3775, jukka-pekka.saikkonen@destia.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.