Orivesi–Haapavesi-rataosuudelta Juupajoella poistetaan tasoristeys

Liikennevirasto poistaa turvallisuussyistä Juupajoelta ns. Grönkvistin tasoristeyksen 23. tammikuuta 2013. Tasoristeys on vaarallinen, koska paikalla on huono näkyvyys.

Tasoristeyksestä poistetaan niin sanottu tasoristeyskansi. Kulku estetään maavalleilla ja kaivamalla ojat radan suuntaisesti tasoristeyksen molemmille puolille. Samalla kulkuyhteys Pirttikankaantieltä Pajusentietä pitkin rautatien tasoristeyksen yli katkeaa. Pajusentien osoitteisiin 1–96 kuljetaan nyt Asemantien kautta ja osoitteisiin 200–228 Pirttikankaantien kautta

Tasoristeyksen lakkauttamisesta kerrotaan kohteessa liikennemerkein.

Turvallisuussyistä Liikennevirasto poistaa muun muassa tasoristeyksiä, joiden olosuhteet eivät salli turvallista ylittämistä. Puutteellisena olosuhteena pidetään esimerkiksi liian lyhyttä näkyvyyttä. Vuonna 2012 tapahtui 51 tasoristeysonnettomuutta, joissa kuoli yhteensä kuusi ja loukkaantui 11 henkilöä.

Vuosittain poistetaan keskimäärin 100 tasoristeystä ja rakennetaan varoituslaitteet noin kymmeneen tasoristeykseen.

Lisätietoja:

rataisännöitsijä Sami Puuska, p. 010 33 49127
aluepäällikkö Veli-Matti Hirvonen, p. 029 534 3882

Karttaote paikasta: http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/osoitehaku.html?x=3362582&y=6859819&srs=&text=Gr%C3%B6nkvist&scale=16000&action=link&mode=&lang=FI

Grönkvistin tasoristeys: http://www.tasoristeys.fi/risteyshaku?crossingId=3063

www.liikennevirasto.fi/tasoristeys


Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa