Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiohjelma valmistunut

arviointiohjelman esittelytilaisuus 24.5.2010 Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki laativat Pisara-radan yleissuunnitelmaa ja tekevät ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). Pisara-rata on Helsingin kantakaupungin alittava kaksiraiteinen rautatie, jossa lähijunat kulkevat kalliotunnelissa. Lisäksi suunnitellaan uusia maanalaisia rautatieasemia. Lähiliikenteen junille tarkoitettu tunnelirata helpottaisi päärautatieaseman ruuhkia ja parantaisi junaliikenteen toimintavarmuutta.

Hanketta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa 24.5.2010 klo 18–20 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa osoitteessa Kansakoulukatu 3. Tilaisuudessa ovat paikalla yhteysviranomaisen, Liikenneviraston, Helsingin kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat. Hankevaihtoehtoja tutkitaan yleissuunnittelussa ja YVA:ssa Yleissuunnittelu ja YVA tuottavat tietoa hankkeen vaihtoehdoista, ympäristövaikutuksista ja kustannuksista. Hankkeen toteuttaminen edellyttää eduskunnan päätöstä, jonka jälkeen jatkosuunnittelu ja kaavoitus vievät aikaa 4–5 vuotta ja rakentaminen toiset 4–5 vuotta. Radan alustava kustannusarvio on 400–600 miljoonaa euroa. Yleissuunnittelussa ja YVA:ssa tutkitaan kolmea hankevaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 tunneleiden suuaukot ovat Eläintarhan kentän ja Linnanmäen kohdalla, ja uudet maanalaiset asemat ovat Töölö, Keskusta ja Hakaniemi. Vaihtoehdoissa 2 ja 3 tunneleiden suuaukot ovat Eläintarhan kentän kohdalla ja Hakamäentien pohjoispuolella. Vaihtoehdossa 2 uudet maanalaiset asemat ovat Töölö, Keskusta, Hakaniemi ja Pasilan maanalainen asema. Vaihtoehdossa 3 on lisäksi asema Alppilassa. Yleissuunnittelussa tutkitaan parhaillaan radan linjausta, korkeustasoa ja asemien sijaintia. Yleissuunnitelmien luonnokset valmistuvat marraskuussa 2010, jonka jälkeen niitä esitellään yleisölle. Yleissuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2011. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä kesällä Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 3.5.–2.7.2010 hankkeen kotisivulla www.liikennevirasto.fi/pisara sekä seuraavissa paikoissa: - Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston ilmoitustaulu, Kansakoulukatu 3, Helsinki - Info- ja näyttelytila Laituri, Narinkka 2, Helsinki - Töölön, Pasilan ja Kallion kirjastot. Nähtävilläolon aikana kaikki halukkaat voivat esittää YVA-ohjelmasta mielipiteitä yhteysviranomaiselle eli Uudenmaan ELY-keskukselle. YVA-ohjelmassa kuvataan muun muassa hankkeen vaihtoehdot ja ympäristön nykytila sekä se, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan arvioida ja millä menetelmillä arviointi tehdään. Arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen antaman lausunnon perusteella laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, joka valmistuu vuoden 2011 alkupuolella. Arviointiselostuksessa kuvataan ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset. Arviointiselostus laitetaan nähtäville, ja kaikki halukkaat voivat esittää siitä mielipiteitä yhteysviranomaiselle. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen antamaan lausuntoon arviointiselostuksesta.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa

Liitteet & linkit