Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtaja palaa hoitamaan tehtäviään

Oulun käräjäoikeus tuomitsi 29.11.2013 antamallaan päätöksellä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajana ja samalla keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen päällikkönä toimivan Matti Räinän 50 päiväsakkoon virkavelvollisuuden rikkomisesta ja petoksesta. Tapahtumat liittyvät vuoden 2011 seminaarimatkaan.

Oikeuskäsittelyn vuoksi Matti Räinä on ollut pidätettynä virantoimituksesta 7.9.2013 alkaen. Liikennevirasto ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat kuulleet Räinää käräjäoikeuden tuomion johdosta ja päättäneet antaa hänelle varoituksen virkavelvollisuuksien vastaisesta menettelystä.

Asiaa kokonaisuutena arvioiden Liikennevirasto ja työ- ja elinkeinoministeriö pitävät tuomittua sakkorangaistusta ja varoitusta riittävinä seuraamuksina ja katsovat, että Räinällä on edellytykset jatkaa vastuualueen päällikön ja keskuksen ylijohtajan tehtävissä. Räinä palaa hoitamaan tehtäviään 23.12.2013.

Lisätietoja

ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto, puh. 029 534 3018
teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 504 9208

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.