Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtajan asemaa arvioidaan

Oulun käräjäoikeus on tänään antamallaan päätöksellä tuominnut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajana ja samalla keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen päällikkönä toimivan Matti Räinän sakkorangaistukseen virkavelvollisuuden rikkomisesta ja petoksesta. Teot liittyvät Räinän menettelyyn syyskuussa 2011 Meksikoon suuntautuneella virkamatkalla.

Matti Räinä on ollut pidätettynä virantoimituksesta keskuksen ylijohtajan ja vastuualueen päällikön tehtävien osalta rikossyytteen, sen edellyttämien tutkimusten ja oikeuskäsittelyn ajan. Virantoimituksesta pidättäminen jatkuu, kunnes Liikennevirasto ja työ- ja elinkeinoministeriö arvioivat ensi viikolla Räinän edellytyksiä jatkaa tehtävissään.

Lisätietoja

ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto, p. 029 534 3018

teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 9208

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.