Pohjois-Suomen rataisännöintisopimus allekirjoitettiin Pöyryn kanssa

Liikennevirasto ja Pöyry allekirjoittivat 21.12.2010 viisivuotisen sopimuksen Pohjois-Suomen rautateiden rataisännöinnistä. Sopimuskausi on 1.1.2011–31.12.2015 enintään kahden vuoden lisäoptiolla.

Sopimus sisältää radan ja sen turvalaitteiden lisäksi asema- ja laiturialueiden sekä kiinteistöjen kunnossapidon valvonnan yhteensä 1600 ratakilometrin matkalla. Sopimuksen arvo on enintään 5,6 miljoonaa euroa.

Suomen rataverkko on jaettu neljään rataisännöintialueeseen, jotka ovat Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi.

Lisätietoja:
aluepäällikkö Teemu Poussu, Liikennevirasto, p. 020 637 3974.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.