Rannikkoväylä käyttöön

Talven ote tiukkenee. Pakkanen kasvattaa edelleen jään paksuutta ja jääkentän suuruutta. Voimakkaat tuulet ahtauttavat jääkenttää ja rännejä. Liikenneviraston talvimerenkulun yksikkö on päättänyt neuvoteltuaan Acrtia Shippingin operatiivisen johdon ja Luotsausliikelaitoksen kanssa ottaa 9 metrin rannikkoväylän käyttöön välillä Loviisa–Helsinki–Porkkala talviliikenteen sujuvuuden turvaamiseksi. Väylälle ohjataan ensisijaisesti heikkotehoisimpia aluksia ja voimakkaat IA Super -luokan alukset pyritään avustamaan niin pitkään kuin mahdollista suoraan ulos merelle. Luotsien saantia joutuu odottamaan, koska luotsausmatkat ovat pitkiä ja alukset kulkevat hitaasti rannikkoväylällä.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.