Ratakiskovaurioita korjataan pääradalla

Pääradalla Riihimäen ja Tampereen välillä on havaittu viime viikkojen normaaleissa ratakiskojen tarkastuksissa Suomessa tähän asti erittäin harvinaisia vikoja, ns. vierintäväsymissäröjä. Turvallisuuden varmistamiseksi Liikennevirasto alentaa tällä rataosuudella nopeuksia.

Vikaa on löydetty Riihimäen ja Tampereen väliltä vajaasta 20 kohdasta. Kyseisiin kohtiin Liikennevirasto asettaa nopeusrajoitukset (50 tai 80 km/h), kunnes kiskot on näistä paikoista vaihdettu. Toimenpiteellä varmistetaan liikenneturvallisuus. Kiskojen vaihtotyöt aloitetaan nopeasti ja töiden lasketaan kestävän 2–3 viikkoa. Yhteensä ratakiskoa vaihdetaan runsaat 9 km.

Suomessa kyseessä on uusi vikatyyppi ratakiskoissa. Kansainvälisesti sitä on esiintynyt useampiraiteisilla nopean liikenteen (noin 200 km/h) pääradoilla, joissa tiettyä raidetta ajetaan lähes aina vain yhteen suuntaan. Ulkomaisten kokemusten mukaan vikatyyppi voi edetä huomattavan nopeasti murtumaan tai kiskon hajoamiseen.

Nopeusrajoitukset aiheuttavat aluksi pieniä myöhästymisiä

Nopeusrajoitukset aiheuttavat junille 10–15 minuutin myöhästymisiä. Myöhästymiset vähenevät sitä mukaa kuin ratakiskoja saadaan vaihdettua uusiin.

Tarkastuksia jatketaan muilla nopeilla radoilla, joilla veturijunien nopeus on yli 160 km/h. Lisäksi selvitetään toimenpiteitä, joilla estetään ennakolta vierintäväsymissäröjen synty. Näitä vaihtoehtoja ovat mm. vuosittaiset nopeiden ratojen kiskojen hionnat sekä paikalliset kiskojen jyrsinnät.

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Markku Nummelin, p. 029 5343971

Ratateknisen yksikön päällikkö Tuomo Viitala, p. 029 5343983

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa