Rataosan Tornio–Kolari perusparantaminen jatkuu

Liikennevirasto jatkaa 181 kilometrin mittaisen Tornio–Kolari-rataosan vuonna 2008 käynnistynyttä päällysrakenteen uusimishanketta. Tämän vuoden osuus kokonaisuudesta on 52 kilometriä.  Työ etenee noin kilometrin päivässä.

Perusparannushankkeella turvataan rataosan nykyisen henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytykset. Tavoitteena on, että hanke valmistuu tänä vuonna. Sen kokonaiskustannusarvio on noin 95 miljoonaa euroa tämän vuoden hintatasossa.

Hanke sisältää muun muassa vanhojen puupölkkyjen vaihtamisen betonipölkyiksi, kiskojen uusimisen sekä radan lyhytkisko-osuuksien muuttamisen jatkuvakiskoraiteeksi. Valmistelevia rumpu- ja pengerlevitystöitä on tehty viime syksystä läpi talvikauden. Lisäksi tasoristeysturvallisuutta parannetaan rakentamalla korvaavat tieyhteydet poistuville tasoristeyksille.

Katkoksia maantieliikenteelle tasoristeyksissä

Varsinainen parantamistyö alkaa raiteenvaihtojunalla Kolarista 30.5. Työ etenee kohti Pellon Teikosuvantoa (KM 1014) ja valmistuu 18.7. Jälkitöitä radalla tehdään marraskuun loppuun asti.

Rakentamistyö ajoittuu kesäkuusta heinäkuun puoliväliin eikä se vaikuta normaaliin henkilöliikenteeseen. Raiteenvaihtojuna Veeralla tehdään työtä maanantaista sunnuntaihin kello 7.00–3.00. Työn aikana maantieliikenne joudutaan katkaisemaan tasoristeyksissä noin yhden vuorokauden ajaksi. Pääurakoitsija VR Track Oy tiedottaa katkoista erikseen.

Suunnitelmat nähtävillä Kolarissa kahden päivän ajan

Hankkeen ja rakentamistöiden suunnitelmat ovat nähtävillä 18.–19.5. kello 8.00–15.00 VR Track Oy:n Kolarin työmaatoimistossa osoitteessa Ojapolku 7. Projektihenkilöstö on paikalla esittelemässä suunnitelmia ja vastaamassa hankkeeseen liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja:

rakentamisen aluepäällikkö Jouko Nurmilaukas, Liikennevirasto, p. 020 637 3826 ja projektipäällikkö Jooel Juntunen, VR Track Oy, Pohjois-Suomi, p. 040 866 1551.

Tilaajan rakennuttajakonsulttina toimii Proxion Oy. Heidän edustajiaan hankkeessa ovat projektipäälikkö Tommi Tervo, p. 020 749 5435, paikallisvalvoja Kalle Moilanen, p. 020 749 5351 ja projekti-insinööri Essi Virkkula, p. 020 749 5373.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit