Ratapölkkyjä vaihdetaan Kontiomäen ja Vartiuksen välillä

Liikennevirasto vaihtaa Kontiomäki–Vartius-rataosan huonokuntoiset betoniset ratapölkyt uusiin tänä ja ensi vuonna. Työn aikana tasoristeyksien tieliikenteeseen tulee enintään vuorokauden mittaisia katkoja.

Pölkynvaihdon tavoitteena on turvata raskaan junaliikennöinnin edellytykset nykyisellä tasolla. Tavoitteena on myös välttää huonokuntoisista betonipölkyistä aiheutuvat radanpidolliset lisärajoitukset koko rataosalla.

Tasoristeyksiin tieliikennekatkoja

Pölkynvaihto alkaa elokuun 2011 alussa Kontiomäen puoleisen osuuden alusta. Työt jatkuvat lokakuuhun saakka, ja niitä tehdään pääosin ilta- ja yöaikaan maanantaiaamusta lauantaiaamuun. Pääurakoitsija VR Track Oy tiedottaa tasoristeyksien tieliikennekatkoista erikseen. Vuonna 2012 pölkynvaihtotyötä tehdään heinä–lokakuussa. Tarvittavat jälkityöt tehdään vuonna 2013.

Vuonna 2007 Kontiomäki–Vartius-rataosalla vaihdettiin 55 000 huonokuntoisinta liikennöintirajoituksia aiheuttanutta pölkkyä. Nyt uusia pölkkyjä vaihdetaan yhteensä noin 90 000 kappaletta 54,5 kilometrin matkalla. Urakkatyö sijoittuu kilometriväleille 687–735 (Kontiomäki–Arola–Ypykkävaara) ja 747–755 (Ypykkävaara–Vartius). Hankkeen kustannusarvio on noin 11 miljoonaa euroa.

Hankkeen pääurakoitsija on VR Track Oy. Rakennuttamisesta ja työmaavalvonnasta vastaa Pöyry CM Oy.

Lisätietoja:

rakentamisen aluepäällikkö Jouko Nurmilaukas, Liikennevirasto, p. 020 637 3826

rakennuspäällikkö Pasi Kiiski, VR Track Oy, p. 040 862 1195

tilaajan rakennuttajakonsultti Heikki Heimovirta, Pöyry CM Oy, p. 010 33 28315.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia