Rataverkkoa seurataan tehostetusti lakon aikana

Liikenneviraston rataliikennekeskus seuraa rataverkon tilaa tehostetusti VR Track Oy:ssä työskentelevien sähkömiesten lakon aikana. Lakko voi aiheuttaa häiriöitä junaliikenteelle koko Suomessa.

Mahdollisuuksien mukaan rautatieliikenteessä käytetään vaihtoehtoisia reittejä, mikäli radan viat estävät normaalin liikennöinnin. Menettelyt mahdollisten vikojen sattuessa ovat aivan normaalin toiminnan mukaisia lakonkin aikana.

- Me seuraamme rataliikennekeskuksessa rataverkon tilaa lakon aikana tehostetusti. Sähköradan kunnossapidossa on varmistettu lisäresurssien olemassaolo mahdollisen isomman vaurion tms. varalle, sanoo Antero Kaukonen Liikennevirastosta.

Lakko tulee vaikuttamaan viankorjausten aikavasteeseen, vaikka säännölliset kunnossapitotoimet onkin lakon ajaksi keskeytetty ainakin osalla kunnossapitoalueita.

- Jos radan sähkö- tai turvalaitteissa ilmenee vikoja, niiden korjaaminen voi valitettavasti kestää viikonlopun aikana tavallista kauemmin. Tämä ei kuitenkaan aiheuta junaliikenteen turvallisuustason laskemista eikä vaaranna sähköturvallisuutta, vakuuttaa Kaukonen.

Lakko vaikuttaa Suomen rataverkolla Uudenmaan, Lounaisrannikon, Riihimäki-Kokkolan, Savon radan, Pohjanmaan radan, Kainuu-Oulun ja Oulu-Lapin kunnossapitoalueisiin sekä sähköradan kunnossapitoon Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Kunnossapitoalueet: http://portal.liikennevirasto.fi/portal/page/portal/f/kunnossapito/rataverkon_kunnossapito/ratojen_kunnossapidon_tyonjako/Rataverkon_kunnossapito_2012.pdf

Lisätietoja:

Liikenneviraston rataliikennekeskus, p. 040 359 5020 tai 040 359 4400 (päivystävät numerot)

Liikenneviraston kunnossapitopäällikkö Antero Kaukonen, p. 029 534 3886 (turvalaitteet)

www.liikennevirasto.fi
www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa