Rautatiealan oppimisympäristö Kouvolaan

Liikennevirasto ja Kouvolan kaupunki ovat solmineet aiesopimuksen radanpidon oppimisympäristön rakentamiseksi Kouvolaan. Oppimiskeskuksessa tullaan antamaan lisäkoulutusta rautatiealan kunnossapito- ja rakennuttamisyritysten ammattilaisille.

Oppimisympäristön tavoitteena on varmistaa rakentamisen ja kunnossapidon osaaminen rautatieympäristössä tehtävissä töissä. Oppimisympäristön rakentaminen tukee myös rautatiealan turvallisuuskoulutusta. Oppimisympäristöön kuuluvat opetus- ja harjoittelutilat tarvittavine rakennuksineen.

Radanpidon oppimisympäristö rakennetaan Liikenneviraston hallinnoimalle alueelle Kouvolan ratapihan ympäristössä. Sen suunnittelu ja rakennuttaminen alkaa v. 2015 ja tavoitteena on käynnistää koulutustoiminta v. 2016. Koulutuspäiviä arvioidaan olevan vuositasolla noin tuhat. Oppimisympäristön suora työllistävä vaikutus on noin kymmenen henkilötyövuotta. Investoinnin alustava kustannusarvio on 6-10 milj. € valittavasta rakennuspaikasta riippuen. Mallia oppimisympäristöön on haettu muun muassa Isosta-Britanniasta, jossa on onnistuttu nostamaan Britannia muutamassa vuodessa rautateiden osaamisen ja työturvallisuuden kärkeen.

Liikennevirasto on hankkeen päätoimija, joka vastaa rakennuttamis- ja rakentamiskustannuksista ja omistaa tulevat rakennukset. Kouvolan kaupunki luo edellytykset hankkeen toteuttamiseksi; parantaa rakennettavan alueen viihtyisyyttä, toteuttaa toimipisteen edellyttämät kulkuyhteydet ja osallistuu oppimisympäristön suunnitteluun. Kaupunki vastaa kaavoituksen, kunnallistekniikan ja katuliittymien rakentamisesta.

Aiesopimuksen puitteissa Kouvolan kaupunki ja Liikennevirasto tekevät yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi.

Uusi oppimisympäristö mahdollistaa valtion rataverkon haltijalle keinon ylläpitää ja kehittää rautatiealan osaamista yhdessä kunnossapito- ja rakennusyritysten kanssa. "Kyseessä on koko rautatiealan yhteinen haaste pitää radanpidon parissa työskentelevien henkilöiden osaaminen ja työtavat ajan tasalla", toteaa johtaja Markku Nummelin Liikennevirastosta.

Hanke vahvistaa Kouvolan asemaa rautatiekaupunkina

Oppimisympäristöhanke tukee Kouvolan kaupungin kehittämistavoitteita ja vahvistaa Kouvolan asemaa Suomen rautatiekaupunkina. ”Rautatiet on ollut ja on myös tulevaisuudessa keskeinen vahvuus kaupungin kehittämisessä”, sanoo kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki. ”Tämä on erinomainen jatkumo Kouvolalle, sillä täällä on jo ennestään erikoistunutta valtakunnallista osaamista logistiikkaan ja rautatiealaan liittyvässä koulutuksessa”. Hanke vahvistaa myös keskustan elinvoimaa ja palvelujen kehittämisen edellytyksiä ja tuo kaupunkiin uusia työpaikkoja sekä opiskelijoita keskustaan.

Kouvolan kaupunki ja Liikennevirasto ovat tehneet jo vuosia menestyksekästä yhteistyötä KSAO:n rautatiealan koulutuksen kehittämiseksi.

Tiedotteen liitteenä on karttakuva rautatiekoulutuskeskuksen sijaintivaihtoehdoista.

Lisätiedot:

Liikennevirasto:
Tekninen johtaja, Markku Nummelin puh. 0295 343 971,
markku.nummelin(a)liikennevirasto.fi


Kouvolan kaupunki:

kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki puh. 020 615 3100, lauri.lamminmaki(a)kouvola.fi

Kouvolan rautatie ja aikuiskoulutus Oy:
toimitusjohtaja Timo Tiainen puh. 020 615 8330, timo.tiainen(a)kouvola.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.