Rautatiealueella moottorikelkkailu kielletty

Liikennevirasto muistuttaa, että radalla liikkuminen ilman lupaa on lain mukaan kielletty. Tämä koskee myös moottorikelkkailua.

Kielto on voimassa, vaikka liikennettä rataosalla ei olisikaan. Radanpitäjän havaintojen mukaan luvatonta moottorikelkkailua on esiintynyt varsinkin Isokylä–Kelloselkä-rataosalla Itä-Lapissa.

Liikkuminen rautatiealueella, kuten esimerkiksi ratapihalla tai ratapenkalla, on aina luvanvaraista. Radan ylittäminen on kielletty muusta kuin virallisesta radanylityskohdasta. Asiaton oleskelu ratapiha-alueilla, ratalinjoilla, rautatiesilloilla ja rautatietunneleissa, jotka eivät ole yleisön käytettävissä, on kielletty. Rautatielain pykälän 68 mukaan rautatielainsäädännön rikkomisesta voidaan rangaista sakkoon.

Lisätietoja:
Aluepäällikkö Teemu Poussu, Liikennevirasto, p. 020 637 3974.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa