Saimaan vesialueella tehdään syvyysmittaustöitä kesän aikana

Saimaan vesialueella tehdään kesän aikana syvyysmittaustöitä alueen merikarttatietojen kehittämiseksi. Heinäkuusta alkaen alueella työskentelee useampi mittausalus Puumalan ja Mikkelin välisellä alueella sekä Imatran pohjoispuolella. Veneilijöiden tulee huomioida mittausalukset näillä vesillä liikkuessaan.

Mittaustyötä suorittavat alukset ajavat ennalta määrätyn reitin mukaisesti ja siksi niiden ohjailukyky on rajoitettu. Mittaustöistä varoittaa veneen mastossa vilkkuva valkoinen valo sekä päivämerkit. Veneilijöitä pyydetään välttämään liikkumista alusten läheisyydestä ja voimakkaan aallokon aiheuttamista.

Kalastajia pyydetään merkitsemään pyydyksensä näkyvästi ja asianmukaisesti. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota verkkojen hyvin näkyvään merkintään molemminpuolisten vahinkojen välttämiseksi.

Mittauksia tehdään Saimaan vesistön merikartaston syvyystietojen uudistamiseksi. Mittaukset toteuttaa Meritaito Oy.

Tiedot tarkemmista mittausalueista löytyvät liitteinä olevista kartoista (SSMI 2014 General Areas).

Lisätietoja:

Seppo H Mäkinen, Merenmittaustietojen hallinta -yksikön päällikkö, Liikennevirasto, puh. 029 534 3420

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.