Savonlinnan ohikulukutien rakentaminen alkaa

Liikennevirasto on tehnyt urakkasopimuksen uuden rinnakkaisyhteyden rakentamisesta Savonlinnan keskustan pohjoispuolelle Laitaatsalmen ja Ruislahden välille. Hanke on osa Savonlinnan liikennejärjestelyjen hankekokonaisuutta valtatiellä 14.

Urakkasopimus tehtiin tänään 13.9.2010 Destia Oy:n kanssa. Urakan hinta on 42 miljoonaa euroa. Hinta sisältää Laitaatsalmi–Ruislahti-välin kaikki tie-, silta- ja katutyöt sekä verkkosalmen väylän ja luotsiaseman laitureiden siirrot. Pääskylahden ratapiha-alueen rakentaminen ei kuulu urakkaan, vaan se tehdään erillisenä urakkana vuoden 2012 aikana.

Laitaatsalmi–Ruislahti-välin rakentaminen alkaa välittömästi Koululahden ja Hevonpäänlahden ruoppauksien valmisteluilla. Radan siirron on oltava valmis 15.6.2012, ja autoliikenne on siirrettävä uudelle väylälle 15.6.2013. Koko urakan on oltava valmis 15.10.2010.

Urakoitsija tiedottaa hankkeen rakentamisesta ja sen vaikutuksista kaupunkilaisten kulkemiseen lähiaikoina.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Kari Partiainen, Liikennevirasto, p. 020 637 3580
projektipäällikkö Harri Korhonen, Destia Oy, p. 0400 943 596.

Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit