Seinäjoki–Oulu-ratatöissä edessä kiireinen kesä

Yhdessä Suomen kaikkien aikojen suurimmista infrahankkeista Seinäjoen ja Oulun välisellä rataosuudella valmistaudutaan kiireiseen kesään: tulevien kuukausien aikana työt edistyvät vauhdikkaasti muun muassa kaksoisraidetyömailla sekä kunnostettavilla ja uusilla liikennepaikoilla. Kaikkiaan ratatöitä tehdään tämän vuoden aikana peräti 100 kilometrin matkalla ja noin 165 miljoonan euron edestä.

Kesän aikana töitä tehdään vilkkaasti muun muassa Kokkolan ja Ylivieskan välisellä osuudella, jonne rakentuu toinen raide olemassa olevan viereen.

– Loppuvuoden aikana osuudella otetaan vaiheittain käyttöön uutta raidetta noin 25 kilometriä, minkä jälkeen aloitamme nykyisen raiteen perusparannustyöt. Kokkola-Ylivieska-välin lisäksi kaksoisraidetta rakennetaan Ruhan ja Lapuan välillä, projektipäällikkö Tommi Rosenvall Liikennevirastosta kertoo.

Hankkeessa rakennettavat uudet kaksoisraideosuudet vähentävät häiriöherkkyyttä ja kasvattavat raideliikenteen kapasiteettia, mikä mahdollistaa liikenteen lisäämisen. Tällä hetkellä 335 kilometriä pitkä Seinäjoen ja Oulun välinen rata on yksi Suomen tiheimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosista.

Uusia liikennepaikkoja sekä tasoristeysten poistoja

Seinäjoki-Oulu-hankkeessa parannetaan kaikkiaan 29 liikennepaikkaa, joista kesän aikana kohteena ovat Lapua, Kangas, Oulainen, Vihanti ja Liminka.

– Tulevina kuukausina alkaa myös Vihannin ja Tuomiojan väliin rakennettavan uuden Ahonpään liikennepaikan rakentaminen. Tikkaperän uuden liikennepaikan rakennustyöt puolestaan jatkuvat, Rosenvall toteaa.

Koko hankevälillä poistetaan kesän aikana käytöstä useita tasoristeyksiä. Tasoristeysten kautta kulkenut liikenne ohjataan kulkemaan uusia rakennettuja tieyhteyksiä sekä ali- ja ylikulkusiltoja pitkin. Lisäksi hankkeessa tehdään silta- ja katutöitä sekä sähkö- ja turvalaitetöitä.

Osuudella Liminka-Oulu puolestaan perusparannetaan radan rakenteita uusimalla linjaosuuksien sepelitukikerros ja alusrakennetta, siltoja ja kuivatusrakenteita.

Muutoksia kesän liikennöintiin

Ratatyöt aiheuttavat kesän ja tulevan syksyn aikana useita joko vajaan tai kokonaisen vuorokauden mittaisia katkoja Seinäjoen ja Oulun väliseen junaliikenteeseen. Liikennekatkot painottuvat pääosin viikonloppuihin. VR tiedottaa mahdollisista junavuorojen perumisista sekä korvaavista linja-autoyhteyksistä.

Lisätietoja: projektipäällikkö Tommi Rosenvall, Liikennevirasto, p. 0295 34 3830, tommi.rosenvall(a)liikennevirasto.fi

Seinäjoki–Oulu-radan parantaminen lyhentää matka-aikoja, mahdollistaa junaliikenteen lisäämisen ja vähentää sen häiriöherkkyyttä. www.liikennevirasto.fi/skol , www.facebook.com/seinajokioulu

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa