Suikkilantien liikennevalotyöt valmistumassa

Suikkilantien parantamishankkeeseen kuuluvissa liittymissä tehdään viimeisiä liikennevalotöitä ensi viikon aikana.

Niissä liittymissä, joissa liikennevalot eivät ole vielä olleet käytössä (Rautatehtaankadun, Jyrkkälän, Naantalintien ramppien, Härkämäen ja Väinälänkadun liittymät), kytketään valot keltaisille vilkuille perjantaina 6.12.2013 odottamaan koko urakka-alueen yhteistä liikennevalojen käyttöönottoa, joka tapahtuu torstaina 12.12.2013.

Samassa yhteydessä työnaikainen kiertoliittymä Härkämäestä poistetaan, sekä avataan valmistunut Naantalintien ylittävä kevyenliikenteen yhteys Jyrkkälän ja Härkämäen välillä.

Työmaa-alueen viimeistely- ja siivoustyöt valmistuvat joulukuun aikana. Suikkilantien risteyssilta otetaan liikenteelle kokonaisuudessaan tammikuussa 2014.

LISÄTIETOJA: www.liikennevirasto.fi/suikkilantie

TYL Satama, projektipäällikkö Janne Ilmonen, p. 0500 956 278, janne.ilmonen@grk.fi
Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää p. 029 534 3608, juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
Turun kaupunki, projektipäällikkö Janne Laine, p. 050 464 8681, janne.laine@turku.fi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie - valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupunkikadusta maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Liitteet & linkit