Suikkilantien perusparannustyöt käynnistyvät

Turun satamaan johtavien liikenneyhteyksien parantamistyö alkoi tänään, kun Suikkilantien parannushanke käynnistyi. Ensi vuoden lopulla valmistuvassa hankkeessa Suikkilantie muutetaan nelikaistaiseksi maantieksi välillä Pansiontie–valtatie 8. Tavoitteena on raskaan liikenteen ohjaaminen pois kaupungin ruutukaava-alueelta ja Markulantieltä. Hankkeen kustannusarvio on 18 miljoonaa euroa ja kulut jaetaan puoliksi Turun kaupungin ja Liikenneviraston kesken.     

- Hankkeen myötä Suikkilantie muuttuu nykyistä sujuvammaksi ja sen liikennejärjestelyt turvallisemmiksi. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset helpottuvat ja Suikkilantien tiemiljöö selkeytyy. Myös melusuojausta lisätään merkittävästi, kertoo hankkeen projektipäällikkö Juha Sillanpää Liikennevirastosta.  

Tulevaisuudessa satamasta lähtevä tai sinne saapuva raskas liikenne ohjataan käyttämään reittiä Pansiontie-Suikkilantie-valtatie 8, jonka kautta jatketaan Turun kehätielle ja edelleen valtateille 9,10 tai 1.

Lyhyellä alueella tapahtuu paljon

Urakka-alue on tiivis, vain 2,7 kilometriä pitkä. Uusi ajorata rakennetaan pääosin Suikkilantien länsipuolelle. Muutoksia tehdään kuitenkin paljon: muun muassa kaikista Suikkilantien risteyksistä tulee liikennevalo-ohjattuja. Nykyisten eritasoliittymien ramppijärjestelyjä parannetaan, esimerkiksi sataman suunnasta valtatielle 8 käännyttäessä tulee uusi silmukkaramppi. Kevyelle liikenteelle rakennetaan uusi ylikulkusilta Naantalintien yli ja kolme alikulkukäytävää uusitaan.

- Työt tehdään ympäristöä huomioiden ja turvallisuutta korostaen. Erityishuomio on kevyen liikenteen työmaa-aikaisessa sujuvuudessa. Urakka painottuu tähän vuoteen, ensi vuodelle on tarkoitus jäädä selvästi vähemmän, toteaa urakoitsijan projektipäällikkö Janne Ilmonen Työyhteenliittymä (TYL) Satamasta.

Jyrkkälä, Härkämäki ja valtatie 8 ovat aloituskohtia

Tietyöt aloitetaan useassa eri kohdassa ensin ajoradan ulkopuolella. Alkuvaiheessa ne painottuvat Jyrkkälän ja Härkämäen alueelle. Liikenteelle aiheutuvista muutoksista tiedotetaan erikseen, ja tietoa niistä päivitetään hankkeen nettisivuille.

TURUN SATAMAYHTEYS, SUIKKILANTIE - HANKKEEN TOTEUTTAJAT

Tilaaja: Liikennevirasto ja Turun Kiinteistöliikelaitos

Pääurakoitsija: Työyhteenliittymä (TYL) Satama, (osapuolina VR Track Oy ja Graniittirakennus Kallio Oy)

Valvoja: A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Viestintä: Viestintätoimisto AC-Sanafor

LISÄTIETOJA

www.liikennevirasto.fi/suikkilantie.

Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää

p. 020 637 3608, juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi

TYL Satama, projektipäällikkö Janne Ilmonen

p. 0500 956 278, janne.ilmonen@grk.fi

Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie –valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvimmiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupungin kadusta valtion maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit