Suomessa käyttöön uudenlainen joukkoliikenteen matkakortti – Tieto lippujärjestelmän toimittajaksi

Suomessa kehitetään uutta lippu- ja maksujärjestelmää, joka mahdollistaa tulevaisuudessa yhden matkakortin käytön valtakunnallisesti eri joukkoliikennemuodoissa. Uutta palvelua toteuttamaan on perustettu 22 kaupungin ja valtion yhteisesti omistama osakeyhtiö TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy, joka on solminut sopimuksen Tieto Finland Oy:n kanssa yhteisen lippu- ja maksujärjestelmäpalvelun toimittamisesta. 

Matkustajille tämä valtion ja kuntasektorin yhteishanke mahdollistaa yhden matkakortin käytön mukaan liittyneiden kaupunkiseutujen alueella. Matkakorttia voi aluksi käyttää bussiliikenteessä. Kortin käyttöä on mahdollista laajentaa myös muihin joukkoliikennemuotoihin.

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n toiminta kattaa tällä hetkellä Suomen 22 keskeisintä pääkaupunkiseudun ulkopuolista kaupunkiseutua. Kaupungit ja maaseutuliikenteestä vastaavat ELY-keskukset päättävät lippujen hinnoista ja siitä milloin ottavat uuden palvelun käyttöön. Nyt hankittava palvelu valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Hankintakokonaisuuteen kuuluvat taustajärjestelmä, korttisovellus, rajapinnat, myynti- ja palvelupistesovellukset sekä näiden ylläpitopalvelut. Helsingin seudulla (HSL-alue) on käynnissä oma laaja lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistushanke, joka valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

Matkustajien kannalta yksi yhteinen matkakortti helpottaa ja sujuvoittaa joukkoliikenteellä matkustamista, mikä omalta osaltaan auttaa tekemään joukkoliikenteestä houkuttelevampaa. Lisäksi järjestelmä tarjoaa jatkossa uusia liiketoimintamahdollisuuksia eri liikennemuodoilla liikkujille suunnatuissa palveluissa, sanoo toimitusjohtaja Ilkka Kankkunen TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:sta.

Hanke edistää hallitusohjelman ja liikennepoliittisen selonteon tavoitteita yhteiskäyttöisistä joukkoliikennepalveluista. Tehokkuutta toimintaan saadaan sillä, että yksittäisten kaupunkien ei tarvitse kunkin hankkia ja ylläpitää omaa lippu- ja maksujärjestelmäänsä.

Tällä hetkellä kaupunkiseuduilla on käytössä useita eri toimijoiden maksujärjestelmiä ja matkakortteja. Yhtenäinen matkakorttijärjestelmä helpottaa matkantekoa, matkalippujen hankintaa ja mahdollistaa uusien valtakunnallisten palvelujen syntymisen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Helge Finnberg Liikennevirastosta.

Hankkeen myötä joukkoliikenteen viranomaiset saavat yhteiskäyttöisen palvelun, jonka avulla saadaan seuranta- ja tilastotietoa matkustajamääristä ja lipputyyppien käytöstä, mikä parantaa linjaston suunnittelua ja mahdollistaa liikenteenharjoittajien tasapuolisen kilpailutuksen. Tämä realisoituu pitkällä aikavälillä kustannussäästönä julkisella sektorilla.  

Tiedolle tämä on merkittävä sopimus. Haluamme olla mukana kehittämässä Suomen joukkoliikennettä, ja yhdessä TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa pääsemme viemään Suomen joukkoliikennettä kohti valtakunnallista yhteiskäyttöistä maksujärjestelmää, sanoo Leila Lehtinen, Tiedon Public-toimialan Suomen vetäjä.

Lisätietoja:

Liikennevirasto, Helge Finnberg, projektipäällikkö, puh. 029 534 3209, helge.finnberg@liikennevirasto.fi

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, Ilkka Kankkunen, toimitusjohtaja, puh. 040 558 5002, ilkka.kankkunen@lmj.fi

Tieto, Leila Lehtinen, Vice President, Public Finland, puh. 040 5787316, leila.lehtinen@tieto.com

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin. Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,8 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi.

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy on kuntien ja valtion yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö. Sen toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ympäri Suomea. Yhtiön tarkoituksena on hankkia, kehittää ja ylläpitää joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää. Lisätietoja osoitteista www.liikennevirasto.fi/joukkoliikenne ja www.lmj.fi.

Joukkoliikenteen Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ssä mukana ovat Suomen valtion (Liikennevirasto) lisäksi seuraavat kaupungit: Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopion kaupunki, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Rovaniemi, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Salo.

Pressmeddelande 2 oktober 2013

Landsomfattande resekort införs i Finland – Tieto levererar biljettsystemet

I Finland utvecklas ett nytt biljett- och betalningssystem som gör det möjligt att använda ett enda resekort för olika typer av kollektivtrafik över hela landet. Bolaget som har bildat av finska staten och de 22 största städerna utanför Helsingforsregionen heter Kollektivtrafikens biljett- och betalningssystem Ab, och står bakom tjänsten som kommer att levereras av Tieto.

Det nya systemet gör det möjligt för passagerarna att använda ett enda gemensamt resekort i de städer som deltar i samarbetet. I början kommer resekortet att kunna användas i bussar, men i framtiden kan användningen utökas till andra typer av kollektivtrafik

Städerna och Närings-, trafik och miljöcentralen (NTM), som ansvarar för transporterna på landsbygden, bestämmer biljettpriserna och avgör när tjänsten ska introduceras. Den tjänst som nu upphandlats kommer vara klar i slutet av 2014. I Helsingforsregionen pågår ett separat projekt för att förnya regionens biljett- och informationssystem.

– Ett enhetligt resekort gör det enkelt och mer attraktivt för passagerarna att resa kollektivt. Systemet möjliggör även nya affärsmöjligheter i form av tjänster riktade till kollektivtrafikresenärer, säger Ilkka Kankkunen, VD för Kollektivtrafikens biljett- och betalningssystem Ab.

Projektet främjar regeringens och transportpolitikens mål om gemensamma kollektivtrafiktjänster för olika regioner. Dessutom blir kollektivtrafiken mer effektiv eftersom de enskilda städerna inte behöver upphandla och underhålla egna biljett- och betalningssystem.

– Städerna använder idag betalningssystem och resekort från flera olika leverantörer. Ett enhetligt system underlättar användningen av transporttjänsterna och biljettinköpen. Systemet gör det också möjligt att skapa nya, landsomfattande tjänster, säger Helge Finnberg, som är Trafikverkets projektledare för initiativet.

Hela leveransen innefattar bakgrundssystem, en kortapplikation, gränssnitt, applikationer för försäljnings- och serviceställen samt underhållstjänster. Som en del av projektet utvecklas även en gemensam tjänst för övervakning och insamling av statistik angående antal passager och biljettyper. Denna information kommer att förenkla planeringen av linjenätet och möjliggör för en konkurrensutsatt budgivning mellan operatörer, vilket kommer att spara pengar inom offentliga sektorn på lång sikt.

– Det här är ett viktigt avtal för Tieto. Vi ser framemot att tillsammans med Kollektivtrafikens biljett- och betalningssystem Ab (TVV) införa ett landsomfattande gemensamt betalningssystem för Finlands kollektivtrafik, säger Leila Lehtinen, ansvarig för Tieto Public Finland.

För ytterligare information, kontakta:

Finska Trafikverket, Helge Finnberg, projektledare, tel. +358 29 534 3209, helge.finnberg@liikennevirasto.fi

Kollektivtrafikens biljett- och betalningssystem Ab, Ilkka Kankkunen, VD, tel. +358 40 558 5002, ilkka.kankkunen@lmj.fi

Tieto, Leila Lehtinen, Vice President, Public Finland, tel. +358 40 578 7316, leila.lehtinen@tieto.com

Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag och erbjuder helhetslösningar för näringsliv och offentlig sektor samt produktutvecklingstjänster inom kommunikations- och inbyggd mjukvaruteknologi. Företaget verkar på global nivå inom produktutveckling samt via globala leveranscenter. Vårt mål är att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT samt skapa möjligheter för våra kunder att transformera sina verksamheter. Vi tror på utveckling och resultat som märks. Tieto grundades 1968 och har huvudkontor i Helsingfors. Vi är cirka 15 000 anställda i över tjugo länder och har en omsättning på cirka 1,8 miljarder euro. Aktien är listad på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm. Mer information hittar du på www.tieto.se.

Kollektivtrafikens biljett- och betalningssystem Ab är ett tjänste- och upphandlingsföretag inom IT-sektorn som samägs av den finska staten och ett antal finska städer. Det är verksamt i över 20 av de största städerna i Finland. Företaget har som mål att upphandla, utveckla och underhålla ett enhetligt biljett- och betalningssystem för relevanta kollektivtrafikorganisationer. www.liikennevirasto.fi/joukkoliikenne, www.lmj.fi

Förutom den finska staten (Trafikverket i Finland) är följande städer delägare i kollektivtransportsystemets bolag: Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kemi, Karleby, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Nyslott, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Vasa och Salo.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa