Telematiikan rakentaminen etenee, ajoittain häiriöitä Vt7:llä

Tietelematiikan rakentaminen valtatie 7:llä Rantahaan eritasoliittymän ja Summan eritasoliittymän välillä aloitettiin toukokuussa. Ensi viikolla, 18.11. alkaen, aloitetaan ajoradan sivuun sijoittuvien muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien, tiedotusopasteiden, liikennepuomien, liikenne- ja kelikameroiden sekä tiesääasemien asentaminen. Myös tien yläpuoliset tiedotus- ja varoitusopasteet asennetaan syksyn ja talven aikana.

Tielle asennettavat telematiikkaohjaukseen kuuluvat muuttuvat nopeusmerkit peitetään kiinteillä nopeusmerkeillä heti asentamisen jälkeen, ja muuttuvat merkit otetaan käyttöön muun tietelematiikan kanssa, kun koko Haminan kehätie avataan liikenteelle.

Asennustöitä tehdään maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti ruuhka-aikojen ulkopuolella. Liikennejärjestelyinä suljetaan moottoritien toinen kaista ajoittain noin 500 metrin matkalta ja liikenne ohjataan toiselle ajokaistalle.

Työalueen kohdalla on käytössä 50 km/h nopeusrajoitus. Liikennejärjestelyt aiheuttavat tienkäyttäjille arviolta muutaman minuutin viiveen matka-aikaan.

Moottoritien liittymien rampeissa joudutaan töiden takia satunnaisesti liikennejärjestelyin kaventamaan ajokaistoja, ja tästä aiheutuu pistemäinen nopeusrajoitus 50 km/h. Nämä liikennejärjestelyt eivät sanottavasti vaikuta tienkäyttäjien matka-aikaan.

Telematiikkarakentaminen on osa E18 Haminan ohikulkutie -hanketta. Liikennetelematiikka osaltaan parantaa liikenneturvallisuutta ja teiden käyttöä tehostavaa liikenteenhallintaa sekä ohjaa liikennettä huomioiden sää- ja keliolosuhteet sekä vallitsevan liikennetiheyhen. Tavoitteena liikenteen-ohjauksessa on myös ympäristöystävällisyys.

Keliolosuhteista ja liikennetiheydestä sekä mahdollisista ruuhkista ja onnettomuuksista saadaan tietoa tielle asennetuista liikennelaskenta- ja tiesääasemista sekä keli- ja liikennekameroista. Näiden tietojen perusteella annetaan tienkäyttäjille tiedotus- tai varoitusinformaatioita opasteilla ja muutetaan tarvittaessa tieosan nopeusrajoituksia muuttuvilla nopeusmerkeillä. Myös tienhoitoa voidaan ajantasaisesti seurata järjestelmästä ja tarvittaessa kohdentaa toimenpiteitä ongelmakohtiin.

Lisätietoja:

VR Track, projektin johtaja Matti Nyrhinen, puh. 040 862 5132

Liikennevirasto, projektipäällikkö Lars Westermark, puh. 0400 612 280

Työ liittyy E18 Haminan ohikulkutie (Vt7) hankkeen rakentamiseen. Tietä rakennuttaa Liikennevirasto. Hankkeen A-osaa välillä Summa Kolsila urakoi Työyhteenliittymä Haminan Kehä. A-osa valmistuu marraskuussa 2014. Urakkaosaa B välillä Kolsila–Lelu urakoi Työyhteenliittymä LeLu. Liikenteenhallinnan rakentamisesta vastaa VR Track. Ohikulkutie otetaan kokokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2014 lopussa.

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.