Tiedote 7.10.2013

Tampereen Rantatunnelin allianssiurakan sopimus on allekirjoitettu

Tampereen Rantatunnelin allianssiurakan toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin Tampereen raatihuoneella perjantaina 4.10.2013. Hankkeen toteutuksesta vastaa Rantatunnelin allianssi, jonka osapuolet ovat Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, Lemminkäinen Infra Oy, Saanio & Riekkola Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy.

Hanke sisältää varsinaisen tunnelin lisäksi siihen liittyvät Santalahden ja Naistenlahden eritasoliittymät tie- ja katujärjestelyineen. Näsinkallion kohdalla louhinnoissa varaudutaan eri hankkeena myöhemmin toteutettavaan eritasoliittymän rakentamiseen. Maanrakennustyöt alkavat lokakuussa 2013. Tunnelin louhinta- ja lujitustyöt tulevat jatkumaan joulukuulle 2015 saakka. Avolouhinta-, lujitus- sekä tärytystöitä tehdään syksyyn 2016 saakka ja vähäisiä töitä vielä kesällä 2017 tunnelin liikenteelle oton jälkeen.

Rantatunnelin tavoitehinta on toukokuun 2013 maarakennuskustannusindeksiin sidottuna 180 299 106 euroa ilman arvonlisäveroa. Luku sisältää myös nyt päättyvän kehitysvaiheen kustannukset.

Allianssiurakana sopimuksen allekirjoittivat Liikenneviraston puolesta osastonjohtaja Pekka Petäjäniemi ja projektipäällikkö Mauri Mäkiaho, Tampereen kaupungin puolesta konsernijohtaja Kari Kankaala ja kaupunginlakimies Jouko Aarnio, Lemminkäinen Infra Oy:n puolesta toimialajohtaja Harri Kailasalo,

Saanio & Riekkola Oy:n puolesta toimitusjohtaja Reijo Riekkola ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n puolesta toimitusjohtaja Heikki Käkönen.

Lisätietoja

allianssin projektipäällikkö Esko Mulari
Lemminkäinen
puh. 040 040 6723  
esko.mulari@lemminkainen.com

apulaisprojektipäällikkö Mauri Mäkiaho 
Liikennevirasto 
puh. 0295 34 3541  
mauri.makiaho@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.