Tietelematiikka otetaan käyttöön Kallansilloilla

Kallansillat hankkeen yhteydessä välille Kellolahti - Rissala rakennettu telemaattinen liikenteenohjausjärjestelmä otetaan käyttöön keskiviikkona 7.1.2015. Ohjausjakson pituus on noin 10 km.

Telemaattinen liikenteenohjausjärjestelmä sisältää:

  • 27 vaihtuvaa nopeusrajoitusmerkkiä
  • 12 varoitusmerkin ja nopeusrajoitusmerkin yhdistelmää
  • 5 ajoradan varteen asennettavaa varoitusmerkin ja tekstikilven yhdistelmää
  • 4 liikenteen määrän mittauspistettä
  • 8 liikenteen ja kelin seurantakameraa
  • 4 sään havainnointiasemaa

Järjestelmän avulla välin Kellolahti - Rissala nopeusrajoitusta ohjataan ajokelin ja liikennemäärän mukaisesti niin, että hyvän kelin aikana nopeusrajoitus on 100 km/h. Huonon kelin aikana nopeusrajoitus on 80 km/h, mikä edellyttää esimerkiksi sitä, että tie on liukas, sataa alijäähtynyttä vettä, näkyvyys on alle 200 m, sataa runsaasti tai tulee kovasti (yli 17 m/s). Nopeusrajoitus 60 km/h on käytössä erittäin huonoissa keliolosuhteissa, jolloin on runsasta lumi- tai räntäsadetta ja ajokaistalla on lunta tai jäätä, tienpinta on alle + 2 C ja tie on erittäin liukas. Keliolosuhteiden lisäksi liikenteen ruuhkautuminen vaikuttaa käytettäviin nopeusrajoituksiin.

Järjestelmän ohjaus tapahtuu eritasoliittymäväleittäin niin, että tiejaksot Kellolahti - Päiväranta, Päiväranta - Sorsasalo, Sorsasalo - Vuorela ja Vuorela - Rissala muodostavat oman ohjausjaksonsa.

Varoitusmerkkien- ja tekstitaulujen näytöt kertovat syyt alennetuille nopeusrajoituksille. Tauluissa kerrotaan mm. voimakkaasta tuulesta, huonosta näkyvyydestä, vesiliirtovaarasta, sohjosta, jäätävästä sateesta, huonosta ajokelistä, vaarallisesta ajokelistä, Tikkalansaaren sillan liukkaudesta. Normaalin sää- ja liikennetilanteen vallitessa näytöissä kerrotaan ilman ja tien lämpötilasta.

Järjestelmän operatiivisesta käytöstä vastaa Liikenneviraston Tampereen tieliikennekeskus. Pääsääntöisesti järjestelmän vaihtuvia opasteita ohjaa automatiikka, mutta poikkeuksellisissa liikennetilanteissa (mm. erikoiskuljetukset, liikenneonnettomuudet) tieliikennekeskuksen päivystäjä ohjaa vaihtuvia opasteita. Näyttötauluilla voidaan käsiohjauksen avulla kertoa mm. kunnossapitotöistä, päällystystöistä, onnettomuudesta, tievauriosta, kaistan sulkemisesta, kiertotiestä jne.

Järjestelmän tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen sujuminen.

Lisätietoja

projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto, puh. 0400 377 637
Mikko Laitinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 040 7071 419

Lisätietoja hankkeesta saa internetissä http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/hankkeet/kaynnissa/paivaranta_vuorela

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa