Tornio–Kolari-rataosan päällysrakenteen uusimisurakka edennyt puoleenväliin

Liikennevirasto uusii radan päällysrakennetta Tornion ja Kolarin välillä. Peruskorjauskohteena olevan osuuden kokonaispituus on noin 183 km. Uusimisella turvataan rataosan nykyisen henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytykset.

Hanke sisältää vanhojen puupölkkyjen vaihdon betonipölkyiksi, kiskojen uusimisen sekä lyhytkiskoraiteen muuttamisen jatkuvakiskoraiteeksi. Lisäksi ratapenkereitä levitetään ja vahvistetaan. Tasoristeyksiä pyritään poistamaan joko kokonaan tai korvaavin tiejärjestelyin. Rataosalla oli ennen projektia rekistereiden mukaan tasoristeyksiä yhteensä 318 kappaletta, joista 99 on käyttämättömiä. Projektin jälkeen tasoristeyksiä jää noin 104 kappaletta, ja kaikki yleisten teiden tasoristeykset ovat varoituslaitoksin varustettuja. Työ jatkuu kohti Kolaria Päällysrakennetyöt käynnistyivät toukokuun lopussa vuonna 2008 Torniosta kohti pohjoista. Nyt hanke on edennyt puoleenväliin Ylitornion Kaulintaan ratakilometrille 963. Päällysrakennetyöt valmistuvat vuoden 2011 syksyllä. Hankkeen päätösvaiheen 2008 kustannusarvio oli 86,4 miljoonaa euroa. Hanke on edennyt päätöksen mukaisessa aikataulussa ja kustannuksissa. Päällysrakenteen uusimisella varmistetaan rataosan sekä henkilö- että tavaraliikennöinnin jatkuvuuden edellytykset radan päällysrakenteen osalta nykyisin liikennepaikoin, akselipainoin ja radan kunnosta johtuneen nopeusrajoituksen 80 km/h palauttaminen pääosin 100 km/h:ssa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa