Työnaikainen kiertotie valtatiellä 8 Turussa otetaan käyttöön 17.7.2012.

Suikkilantien parannustöiden yhteydessä otetaan valtatiellä 8 käyttöön kiertotie 17.7.2012 noin klo 12.00. Kiertotie sijaitsee valtatiellä 8 Pitkämäen liittymän ja Suikkilantien risteyssillan välisellä alueella ja on pituudeltaan noin 300m. Kiertotien käyttöönotto mahdollistaa valtatien alittavan Pläkkikaupungin alikulkukäytävän rakennustyöt.

Valtatien 8 Turun ja Raision välisellä osuudella liikenne ohjataan Raision suunnan kaistoille noin 300 metrin matkalla. Samalla tieosalla otetaan molemmista suunnista käyttöön uuden siltapaikan Pläkkikaupungin puolelta ohittava kiertotie.

Liikennejärjestelyt tehdään Suikkilantien sillan korjaustöiden ja uuden valtatien 8 alittavan Pläkkikaupungin alikulkukäytävän rakennustöiden mahdollistamiseksi ja ne jatkuvat vuoden loppuun saakka. Jatkossakin molempiin suuntiin on käytössä yksi ajokaista. Lisäksi samalla alueella pysäytetään ajoittain liikennettä molemmista suunnista louhintatöiden vuoksi. Alla kuva käyttöönotettavasta järjestelystä.

LISÄTIETOJA: www.liikennevirasto.fi/suikkilantie

TYL Satama, projektipäällikkö Janne Ilmonen, p. 0500 956 278, janne.ilmonen@grk.fi
Liikennevirasto, projektipäällikkö Juha Sillanpää p. 020 637 3608
, juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
Turun kaupunki, projektipäällikkö Janne Laine, p. 050 464 8681,
janne.laine@turku.fi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suikkilantie, Turun satamaliikenteelle tärkeä väylä, rakennetaan nelikaistaiseksi välillä Pansiontie - valtatie 8 vuosina 2012–2013. Hankkeen tavoitteena on siirtää sataman liikenne Suikkilantielle ja näin vähentää raskaan liikenteen aiheuttamia haittoja etenkin Turun keskustassa. Suikkilantien liikennejärjestelyt muuttuvat sujuvammiksi ja turvallisemmiksi. Hankkeen yhteydessä Suikkilantie muuttuu kaupunkikadusta maantieksi. Hanke toteutetaan Turun Kiinteistöliikelaitoksen ja Liikenneviraston yhteishankkeena. Urakoitsijana toimii VR Track Oy:n ja Graniittirakennus Kallio Oy:n muodostama Työyhteenliittymä (TYL) Satama.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia