Uusi sisävesien merikarttasarja P ja uusi painos Turunmaan saariston karttasarjasta D valmiina

Merikarttasarja P (Valkeakoski–Längelmäki–Hauho) on nyt toteutettu ensimmäistä kertaa kansainvälisellä kuvaustekniikalla, sinisävyisenä. Merikarttasarja D:n uusi painos puolestaan sisältää runsaasti päivitettyjä tietoja Turunmaan saaristosta.

Merikarttasarja P:n alueelta on tarkistettu lukuisia koordinaatteja, siksi usean turvalaitteen ja väylän sijainti on kartalla muuttunut, vaikka onkin maastossa entisellä paikallaan. Muutoksia on useita kymmeniä. Myös koko alueen venesatamat ja -laiturit on päivitetty. Uusi merikarttasarja P julkaistiin 1.4.

Turunmaan saaristosta, merikarttasarja D:n alueella on mitattu uudella tekniikalla laajoja alueita. Niinpä väyliltä ja niiden ulkopuolelta on saatu päivitettyä entistä tarkempia syvyystietoja. Mukana on myös paljon uusia yksittäisiä syvyys- ja kivihavaintoja. Merenkulun turvalaitteisiin ja väyliin on tehty yhteensä satoja muutoksia.

Siltojen alikulkukorkeudet, johdot, nimistö, rantaviivat, laiturit ja käyntisatamat on päivitetty. Samalla myös kuuden erikoiskartan rajauksia on parannettu. Uusi painos merikarttasarjasta D julkaistaan 11.4.

Toukokuussa on tulossa vielä uusi painos Selkämeren merikarttasarjasta E.

Merikarttoja myy Karttakeskus Oy jälleenmyyjineen.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Tuomas Martikainen, p. 029 534 3214
ylitarkastaja Juha Tiihonen, p. 029 534 3484

www.liikennevirasto.fi/merikartat

Ny sjökortsserie P över inre vattenvägar och ny upplaga av sjökortsserie D över Åbolands skärgård

Sjökortsserie P (Valkeakoski–Längelmäki–Hauho) har nu för första gången utformats med internationell kartsymbolik i blå färg. Den nya upplagan av sjökortsserie D innehåller mycket ny information om Åbolands skärgård.

I området som omfattas av sjökortsserie P har ett flertal koordinater kontrollerats och

därför har flera säkerhetsanordningars och farleders positioner ändrats på kartan, men inte i terrängen. Sammanlagt har det gjort tiotals ändringar. Informationen om båthamnarna och -bryggorna i hela området har också uppdaterats. Den nya sjökortsserien P publicerades 1.4.

I Åbolands skärgård har man i området som omfattas av sjökortsserie D kontrollmätt vidsträckta områden med hjälp av ny teknik. Därför är också djupinformationen i och utanför farlederna noggrannare än tidigare. Sjökorten innehåller dessutom många nya uppgifter om enskilda djup och stenar. Man har gjort hundratals ändringar beträffande säkerhetsanordningarna för sjöfarten och farlederna.

Uppdateringarna gäller segelfria höjder under broar, ledningar, terminologi, strandlinjer, bryggor och besökshamnar. Samtidigt har man också avgränsat sex specialer bättre än tidigare. Den nya upplagan av sjökortsserie D publiceras 11.4.

I maj kommer det också ut en ny upplaga av sjökortsserie E över Bottenhavet.

Sjökorten säljs av Karttakeskus Oy jämte återförsäljare.

Ytterligare information:

Överinspektör Tuomas Martikainen, tfn 029 534 3214
Överinspektör Juha Tiihonen, tfn 029 534 3484

http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/trafiknat/sjokort

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.