Uutta moottoritietä osittain liikenteen käyttöön Pyhtäällä 10.12.2013

Pyhtäällä otetaan tiistaina 10. joulukuuta käyttöön noin 2 kilometriä uutta moottoritielinjausta. Käyttöön otetaan Pyhtään eritasoliittymästä Kirkkotien itäpuolelle ulottuva osuus. Ensi kesään asti tällä osuudella on käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin, minkä jälkeen liikenteelle avataan myös toiset kaistat.

Katso liitteenä oleva kartta uudesta moottoritieosuudesta.

Lisätietoja:

työmaainsinööri Noora Linnasalo-Aho, TYL Pulteri, puh. 050 4062527, noora.linnasalo-aho@destia.fi

projektinjohtaja Jukka Hietaniemi, Liikennevirasto, puh. 0400 422 251, jukka.hietaniemi@liikennevirasto.fi

E18 Koskenkylä–Kotka-hankkeessa valtatie 7 (E18) rakennetaan vihreäksi moottoritieksi Loviisan Koskenkylän ja Kotkan Kyminlinnan välillä. Tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Moottoritie avataan liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja kokonaisuudessaan vuonna 2014. Muut tiejärjestelyt ovat valmiita vuoden 2015 lopussa. Vuoteen 2026 kestävällä elinkaarisopimuksella toteutettavan hankkeen palveluntuottaja on Tieyhtiö Valtatie 7 Oy, ja urakoitsijana YIT Rakennuksen ja Destian muodostama työyhteenliittymä Pulteri. www.liikennevirasto.fi/e18.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Multimedia

Multimedia