Valtatie 4:llä Mäntsälä–Lahti-tieosuuden päällystystöiden työaikataulua muutetaan liikenteen sujuvoittamiseksi

Tienkäyttäjille aiheutuneiden liikennehaittojen vuoksi Skanska Infra muuttaa päällystystöiden aikataulua valtatie 4:n Mäntsälä–Lahti-tieosuudella. Työt siirtyvät tehtäväksi yöaikaan liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Työskentelyaika päivittäin alkaa illalla klo 18.00 ja päättyy aamulla klo 9.00. Työt valmistuvat ensi viikon torstaiaamuksi eli 12.7.2012 mennessä.

Päällystystöitä tehdään pohjoiseen johtavalla ajoradalla Mäntsälän ja Lahden välillä. Työt ovat tällä hetkellä etenemässä kohti Lahtea noin Levannon liittymän kohdalla. Päällystyskohteessa on alennettu ajonopeuksia ja työn ollessa käynnissä on käytössä vain toinen ajokaista.

Skanska Infra pahoittelee päällystystöiden tienkäyttäjille aiheuttamaa häiriötä.

Lisätietoja:

Skanska Infra Oy, projektipäällikkö Janne Tikkamäki, puh. 0400 712 304,
janne.tikkamaki@skanska.fi

Liikennevirasto, yksikön päällikkö Magnus Nygård, puh. 040 825 2513,
magnus.nygard@liikennevirasto.fi

www.skanska.fi

www.liikennevirasto.fi

Liikennevirasto (ent. Tiehallinto) ja Tieyhtiö Nelostie Oy allekirjoittivat 19.3.1997 valtatie 4:n osuutta Järvenpää–Lahti koskevan 15 vuoden palvelusopimuksen moottoritietasoisesta tienpitopalvelusta. Sopimuksen mukaan Tieyhtiö Nelostie vastaa tien kunnossapidosta vuoden 2012 elokuuhun saakka. Skanska Infra Oy toimii Tieyhtiö Nelostien aliurakoitsijana ja kunnossapidon toteuttajana.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa