Valtatien 5 nopeusrajoitukset nousevat 80km/h Suosaaren ja Vuorelan välillä

Valtatien 5 nopeusrajoitukset nousevat 80 km/h Suosaaren ja Vuorelan eritasoliittymän välillä. Nopeudet nostetaan sekä pohjoiseen että etelään päin menevillä kaistoilla.

Suosaaren ja Päivärannan välissä olevan siltatyömaan kohdalla nopeus pysyy 50 km/h. Nopeudet muutetaan asteittain 17.12.2013 alkaen.

Lisätietoja

Seppo Alaluusua, vastaava työnjohtaja, TYL Kalsium, 040 5944162

Juha Vartiainen, työnjohtaja, TYL Kalsium, 0400 959 397

Hannu Nurmi, projektipäällikkö, Liikennevirasto, 0400 377 637

Lisätietoja hankkeesta saa osoitteesta www.liikennevirasto.fi/vt5paivaranta-vuorela

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.