Valtatien 5 parantaminen Päiväranta–Vuorela: hankkeen työllisyysvaikutukset kesäkuuhun 2010 mennessä

Valtatien 5 parantamishanke Päivärannan ja Vuorelan välillä on työllistänyt tähän mennessä suoraan työmaalla noin 100 henkilötyövuoden verran. Työntekijöistä Itä-Suomen alueella asui 66,4 % eli kaksi kolmasosaa.

Hankkeeseen kuuluvassa lokakuussa 2009 alkaneessa TYL Kalsiumin urakassa on työmaalla työskennellyt 229 henkilöä. Kaikkiaan työmaalla on tähän mennessä tehty työtä noin 80 henkilötyövuoden verran.

Itä-Suomen alueella asuvat tekivät tästä työstä 63 %. Pohjois-Savon maakunnan alueella asuvien osuus oli 33 henkilötyövuotta (50 %), Pohjois-Karjalassa asuvien 5 henkilötyövuotta (7 %) ja Kainuussa asuvien 4 henkilötyövuotta (6 %). Muut työntekijät olivat tasaisesti eri puolelta Suomea.

Kallansillat-hankkeeseen kuuluvana kohteena käynnistyi huhtikuussa 2010 lentokentän maantien 562 parantaminen. Urakkaa toteuttaa Destia Oy. Tämä hanke on tähän mennessä työllistänyt noin viiden henkilötyövuoden verran. Destia Oy:n urakan henkilöstöstä noin 80 % on Itä-Suomesta ja loput  20 % eri puolilta Suomea.

Yhteenlaskettuna näissä hankkeissa oli kesäkuun 2010 lopussa töissä työmaalla noin 120 henkilöä. Siltatöiden vilkastumisen vuoksi henkilöstön määrä kasvaa vielä hieman loppukesän aikana.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Hannu Nurmi, Liikennevirasto, p. 0400 377 637.

Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa