Valtatien 5 parantaminen välillä Päiväranta – Vuorela: etelään päin menevä liikenne ohjataan takaisin korjatulle Suosaaren sillalle

Valtatie 5:n etelään päin menevä liikenne ohjataan takaisin korjatulle Suosaaren läntiselle sillalle 11.12.2013. Myös pohjoiseen päin menevät kaistat palautuvat samalla normaalin leveyteen.

Valtatie 5:llä etelään päin menevä liikenne ohjataan takaisin korjatulle Suosaaren sillalle. Sillan eteläpuolella liikenne palautuu nykyiselle Päivärannan sillan kiertotielle. Pohjoiseen menevien kaistojen leveys muutetaan takaisin normaalin leveyteen Suosaaren kohdalla. Liikennejärjestelyt tehdään 11.12.2013 noin kello 12. Liikennettä ohjataan järjestelyjen aikana opasteiden ja tarvittaessa liikenteenohjaajien avulla.

Lisätietoja

Seppo Alaluusua, vastaava työnjohtaja, TYL Kalsium, 040 5944162,

Juha Vartiainen, työnjohtaja, TYL Kalsium, 0400 959 397

Hannu Nurmi, projektipäällikkö, Liikennevirasto, 0400 377 637

Lisätietoja hankkeesta saa osoitteesta www.liikennevirasto.fi/vt5paivaranta-vuorela

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.