Valtatien 5 parantaminen välillä Päiväranta–Vuorela: Valtatien liikenne ohjataan yhdelle kaistalle yöaikaan Suosaaren kohdalla

Päällystystöiden vuoksi etelään päin menevä liikenne ohjataan yhdelle kaistalle Suosaaren kohdalla yöaikaan 19.–20.11.2013.

Valtatiellä 5 Suosaaren kohdalla tehdään päällystystöitä etelään päin menevällä kaistalla. Päällystystöitä tehdään 19.–20.11. välisenä yönä klo 18:00–06:00. Tänä aikana valtatien etelään päin menevä liikenne ohjataan kulkemaan tien oikeaan laitaan yhdelle kaistalle.

Liikennettä ohjataan järjestelyjen aikana opasteiden ja tarvittaessa liikenteenohjaajien avulla. Liikenne palautuu kulkemaan samaa reittiä töiden jälkeen.

Lisätietoja

Seppo Alaluusua, vastaava työnjohtaja, TYL Kalsium, 040 5944162
Juha Vartiainen, työnjohtaja, TYL Kalsium, 0400 959 397
Hannu Nurmi, projektipäällikkö, Liikennevirasto, 0400 377 637

Lisätietoja hankkeesta saa osoitteesta www.liikennevirasto.fi/vt5paivaranta-vuorela.

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

Trafikverket möjliggör fungerande, effektiva och trygga resor och transporter. www.trafikverket.fi  

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.