Vantaankosken koulun lähistöllä tehdään tietöitä

Kehä III:n joukko- ja poikittaisliikenteen väylä on yksi Suomen vilkkaimmista teistä. Kehä III:n parannushanke koskee väliä Vantaankoski–Pakkala. Nyt toteutettavassa ensimmäisessä vaiheessa uusitaan Hämeenlinnanväylän ja Kehä III:n liittymän järjestelyt ja korvataan taso- ja liikennevaloliittymät eritasoliittymillä välillä Vantaankoski–Pakkala. Välillä Raappavuorentie–Vantaankoski vuosina 2010–2012 toteutettava urakan merkittävimmät työt ovat Kehä III:n oikaisu ja Myllymäen eritasoliittymän rakentaminen. Lisäksi urakan yhteydessä toteutetaan Kehärataprojektiin liittyvä Kehä III:n ylittävä ratasilta. Parannushankkeen tavoitteena on kehittää liikenteen sujuvuutta ja lisätä turvallisuutta.

Turvallisesti liikenteessä myös tietöiden aikana

Tietöiden ollessa käynnissä, on erityisen tärkeää, että lapset käyttävät koulumatkoihinsa kevyen liikenteen väyliä, kuten karttaan merkittyä uutta koululle vievää yhteyttä, joka avataan viikolla 32. Vanhat kulkuyhteydet ovat normaalisti käytössä. Esimerkiksi metsissä kulkevien oikopolkujen käyttö on ehdottomasti kielletty, sillä metsässä liikkuvia lapsia voi olla vaikeaa huomata ja liikkuminen työmaa-alueella voi näin aiheuttaa vaaratilanteita. Kun kevyen liikenteen väyliin tehdään hankkeen edetessä muutoksia, muutoksista ja uusista kulkureiteistä opastetaan selkeästi. Suljetut kevyen liikenteen väylät rajataan aidoin.

Muistilista turvalliseen liikkumiseen

  • Lasten tulee käyttää ainoastaan kävelyyn tai pyöräilyyn tarkoitettuja kevyen liikenteen väyliä.
  • On erityisen tärkeää, että lapset eivät käytä oikopolkuja metsissä tai kulje teiden ulkopuolella.
  • Suljettujen tai väliaikaisesti pois käytöstä olevien kevyen liikenteen väylien käyttö on kielletty.
  • Heijastimien käyttö pimeällä on suositeltavaa, myös heijastinliivit ovat hyvä vaihtoehto varsinkin pienemmille lapsille.
  • Mopolla kulkevien tulee noudattaa liikenteessä erityistä varovaisuutta ja tietyöalueella tulee hiljentää vauhtia.
  • Liikenteessä tulee kulkea tarkkaavaisena sekä yleistä varovaisuutta noudattaen.
  • Tien ylitykseen tulee aina käyttää suojateitä tai alikulkuja.

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.