Väylät pääosin liikennöitävissä – ukkosmyrsky koetteli erityisesti rataverkkoa

Viimeöisen ukkosmyrskyn jälkeisiä raivaus- ja korjaustöitä tehdään tie- ja rataverkolla. Suurimmat vauriot kohdistuivat Joensuun ja Imatran väliselle rataosuudelle.

Ukkosmyrskyn kaatamat puut rikkoivat sähköradan rakenteita keskeyttäen junaliikenteen Karjalan radalla. Raivaus- ja korjaustöiden arvioidaan kestävän Joensuu–Imatra-osuudella perjantaihin. Myös yleiseen sähkönsaantiin liittyvät ongelmat vaikeuttavat liikenteenhoitoa itäisessä Suomessa. Tilanne aiheuttaa poikkeuksia ja myöhästymisiä junaliikenteelle. VR tiedottaa asiakkailleen junavuorojen muutoksista ja korvaavista kuljetuksista.

Teille kaatuneet puut on saatu suurelta osin raivattua. Alemmalla tieverkolla on kuitenkin edelleen paljon runsaan sateen aiheuttamia sorateiden syöpymiä ja uria.

Vesiliikenne oli pysähdyksissä Ruovedellä eilisestä alkaen. Visuveden kääntösiltaa ei voitu avata laajan alueellisen sähkökatkoksen ja tietoliikenneongelman vuoksi. Tilanne korjaantui aamuyön aikana.

Lisätietoja liikenteen häiriötilanteista:
Rataliikennekeskus, päivystys p. 020 637 3858
Tienkäyttäjän linja, p. 0200 2100

Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. www.liikennevirasto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.

Tilaa