Väylien visionäärit: Tulevaisuuden liikenne räätälöityy käyttäjän tarpeiden mukaan

Miltä tuntuisi, jos et olisi sidottuna auton rattiin työmatkasi aikana? Mitä jos liikenne olisi ympäristöystävällisempää, helpompaa ja tehokkaampaa kuin nykyään? Mitä jos tämä kaikki olisi totta 10 vuoden kuluttua?

"Älyliikenne, ekologisuus ja joukkoistaminen ovat tulevaisuuden liikenteen trendejä", sanovat Väylien visionäärit.

Väylien visionäärit on Liikenneviraston poikkitieteellinen harjoitteluohjelma, joka on edennyt loppusuoralle. Harjoitteluohjelman tuotoksena viiden opiskelijan ryhmä on luonut vision siitä, miten Suomi liikkuu vuonna 2025. Visioon sisältyy kolme skenaariota: palveluliikenteen vallankumous, asennemuutos ja teknologian kehitys.

Visio ja sen kolme skenaariota löytyvät A-Sanomat-julkaisusta (issuu.com)

Seuraavaksi visionäärit esittelevät visionsa pääpiirteitä.

Älyä liikenteeseen

Älyliikenne tuo visionäärien mukaan monia hyötyjä suomalaiselle liikkujalle vuonna 2025.

"Reaaliaikaiset käyttäjätietoon pohjautuvat reitti-, sää- ja kimppakyytisovellukset voivat helpottaa liikkumista huomattavasti. Samalla itse liikkumiseen sekä odottamiseen käytetty aika lyhentyy", kertoo visionääri Ilkka Kotilainen.

Visionäärit uskovat, että teknologian kehityksen myötä liikenteen turvallisuus paranee.

"Teknologian kehitys tulee vähentämään inhimillisiä virheitä. Samalla yhä useampi pääsee hyötymään liikkumisen vapaudesta. Esimerkiksi heikentynyt terveydentila ei ole enää tulevaisuudessa esteenä itsenäiselle liikkumiselle, sillä ikäihmisen kädet eivät välttämättä ole enää ratissa”, kuvailee Kalle Lehtinen, yksi Väylien visionääreistä.

Liikenne palveluna

Tulevaisuuden Suomessa liikenne voidaan nähdä visionäärien mukaan entistä vahvemmin palveluna.

"Ihmisillä on erilaiset matkustustarpeet. Palvelunäkökulman korostuminen liikenteessä parantaa nykyistä joukkoliikennettä ja auttaa vastaamaan yksilöllisiin tarpeisiin", kertoo visionääri Liisa Kauppila.

"Palveluiden parantumisen myötä myös auton omistamisen tarve ja liikkumisen kustannukset vähenevät, ilman että vapaus kärsii", hehkuttaa Konstantin Nikkari.

Ympäristöä huomioiden

Visionäärien skenaarioissa liikenteen sujuvuuden lisäksi myös ympäristön arvostus nousee näyttävästi esille.

“Muutokset liikennemäärissä ja liikkumismuodoissa vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia, kun samanaikaisesti teknologia tukee positiivista ympäristökehitystä. Joukkoliikenteestä sekä pyöräilystä tehdään entistäkin houkuttelevimpia vaihtoehtoja, ja harvenevat yksityisautot kulkevat huomattavasti aiempaa puhtaammin”, visioi Samuli Puroila.

Tutkimuksen ja vision taustaa

Visionäärien luomat skenaariot pohjautuvat Delfoi-paneeliin, johon osallistui 40 asiantuntijaa yhteiskunnan eri sektoreilta. Skenaarioissa vaikuttavat niin ikään visionäärien arvot, joiden mukaan tulevaisuuden liikenteen tulee mahdollistaa hyvä elämä kaikkialla Suomessa. Lisäksi liikenteen tulee olla ekologista ja Suomen kansainvälistä asemaa vahvistavaa.

Visionäärit painottavat, että skenaariot eivät ole ennustuksia, eivätkä myöskään valmiita ehdotelmia päätöksenteon tueksi. Vision tarkoituksena on tarjota ihmisille mahdollisuus kurkistaa tulevaisuuteen ja nähdä, miten liikenteen muutokset voisivat vaikuttaa tavallisten ihmisten arkeen.

Lisätietoja:

Kalle Lehtinen, visionääri, puh. 040 776 7897

Juuso Kummala, liikkumisen palvelut ja älyliikenne -yksikön päällikkö, puh. 029 534 3548

Väylien visionäärit, visionaarit@liikennevirasto.fi

A-Sanomat-julkaisu: http://issuu.com/visionaarit/docs/a-sanomat

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. www.liikennevirasto.fi

www.facebook.com/liikenneverkossa

www.twitter.com/liikennevirasto

Yrityksestä

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Edistämme toiminnallamme koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja alueiden tasapainoista kehitystä.